Netoverschrijdende intervisies

Hoofdthemas

Netoverschrijdende intervisies

Wat?

Intervisie is een vorm van kennisontwikkeling in een kleine groep professionals die eenzelfde uitdaging of gemeenschappelijk probleem hebben. De basis vormt een door één van hen ingebrachte casus. De casusinbrenger doet hierbij een beroep op de expertise van de deelnemers om nieuwe waardevolle inzichten te verwerven. Er worden geen oplossingen of adviezen gegeven, maar via vraagstelling helpen deelnemers bij het onderzoeken van de casus.

De netoverschrijdende intervisie secundair onderwijs is gegroeid:

  • vanuit het gemeenschappelijk doel om de gekwalificeerde uitstroom in Oostende te verhogen;
  • vanuit de werking Brugfiguren en dat in combinatie met de vaststelling dat scholen netoverschrijdend heel wat goeie praktijken kennen.

In het schooljaar 2022-2023 staat het thema B-codes en afwezigheden centraal.

De intervisiemethodiek die gebruikt wordt is het OASE-model, wat staat voor Onderzoek, Appreciatie, Suggesties en Evaluatie.

De begeleiding is in handen van Groep INTRO, Arktos West-Vlaanderen en PROFO.

Doelgroep?

Leerlingenbegeleiders, brugfiguren en CLB-medewerkers secundair onderwijs.

Meer info?

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.