Netwerk Huis van het Kind zet tijdens corona in op vrijetijdsmateriaal

Het Netwerk Huis van het Kind Oostende kreeg in mei 2020 van de Vlaamse regering een projectsubsidie van zo’n 20.000 euro om kwetsbare gezinnen met kinderen te ondersteunen tijdens de lockdown periodes.

Uitgangspunt is dat kwetsbare gezinnen niet altijd het materiaal hebben om kinderen een leuke vrije tijdsbeleving te bieden binnen de eigen bubbel.

Deze subsidie moest dan ook besteed worden aan vrijetijdsmateriaal zoals spel-, knutsel-, sport- en/of digitaal materiaal. De verdeling van dit materiaal verliep via de Netwerken Huizen van het Kind. In Oostende werd ervoor gekozen deze middelen in te zetten gedurende de zomermaanden en het najaar 2020, en dat zowel voor bestaande als nieuwe projecten. In totaal werden de middelen verdeeld over 6 projecten.

We geven hier alvast een overzicht:

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen lanceerde in augustus en september een werking om gezinnen uit de wijk Nieuwe Stad mee te nemen op ‘een dagje strand of park’. Via het Familiesalon, Arktos en de buurtwerking werd met diverse gezinnen op pad gegaan. Dit gebeurde in kleine bubbels, gezin per gezin. Het gezin kon samen met hun kinderen speelgoed uitkiezen, daarna werd naar het strand, een (speel)plein of park in de wijk getrokken. Achteraf konden de kinderen het speelgoed meenemen naar huis. Het omkaderend materiaal voor een stranddag (zoals strandstoelen, strandzeilen en bolderwagen) werd in een uitleendienst gestoken, zodat gezinnen hiervan verder nog gebruik zullen kunnen maken.

vzw Dyade

De vzw Dyade had reeds een project “Stoepdates” gepland waarbinnen het concept 'Leren spelen’ en ‘stimuleren van spelen’ opgenomen werd. Door middel van individuele huisbezoeken en individueel georganiseerde spelnamiddagen werd het aangekochte materiaal aan kinderen en jongeren met een beperking bezorgd. Vooraf was door een bevraging het gezin nagegaan waar het kind/de jongere graag mee speelt of wat de hobby’s zijn, zodat gericht in materiaal kon voorzien worden. Tijdens een stoepdate laat de vrijwilliger van Dyade vzw het kind al spelend kennis maken met het spelmateriaal. Na afloop van de stoepdate wordt het materiaal samen met een rugzakje van Dyade bij het kind achtergelaten. Naast het samen spelen biedt Dyade  tijdens de stoepdate ook een luisterend oor aan het kind of de jongere en het gezin. Op die manier worden mogelijk andere noden en behoeften afgetoetst.

Katrol Oostende

De Katrol Oostende vulde 250 pennenzakken vol knutselmateriaal voor de gezinnen waar ze ondersteuning bieden. Het gaat om balpennen, potloden, gommen, slijpers, stiften, kleurpotloden... Deze werden voor de start van het nieuwe schooljaar uitgedeeld.

De Takel

De Takel kocht voor zo’n 70 kinderen uit het dagcentrum en jeugdhuis sportschoenen, -kledij en -materiaal aan. Aanvankelijk trokken begeleiders van de Takel samen met de kinderen en hun ouders naar de winkel; door de verstrengde coronamaatregelen moest deze aanpak stilgelegd worden. Uiteindelijk werd een deel van de middelen besteed aan sportbonnen waarvan jongeren en gezinnen individueel of in groep  gebruik kunnen maken. Daarnaast investeerde de Takel in een beperkte aankoop van sportgerief zodat voortaan met  een kleine uitleendienst kan gewerkt worden. Op die manier beschikken alle jongeren die deelnemen aan sportactiviteiten die ze zelf organiseren over gepaste kledij en materiaal. Dit bevordert de kwaliteit van de activiteit. Het afgelopen najaar heeft deze uitleen alvast zijn meerwaarde goed bewezen: er kwamen veel aanvragen binnen.

KiDO

Het KiDO begeleidt gezinnen met jonge kinderen van ouders met een verslavingsprobleem; in Oostende begeleidt het KiDo 22 gezinnen. In samenspraak met de KiDO-begeleiders is per gezin nagegaan waar de nodig lagen en werden er op die manier spullen ter beschikking gesteld: tablets, speelmatten of muzikale mobieltje voor baby’s, fietsen en kinderboeken. De verdeling van de items gebeurde tijdens huisbezoeken.

Inloopteam de Viertorre

Het Inloopteam de Viertorre heeft een aanbod gedaan voor  kinderen van 0 tot 12 jaar. Met knutsel- en speelmateriaal werden per leeftijdsgroep ‘PRETPAKKETTEN’ per leeftijdsgroep samengesteld. Deze pakketten bevatten ideeën én materiaal waarmee ouders samen met hun kinderen kunnen knutselen en spelen. Doordat de Stad deze subsidie met eigen middelen aangevuld heeft, konden deze pakketten aangeboden worden aan alle Oostendse gezinnen. In totaal schreven 700 kinderen zich in voor dit aanbod.

Gepubliceerd op woensdag 13 januari 2021 16.05 u.