Overeenkomst nieuw dierenasiel

Stad Oostende en het Blauwe Kruis van de Kust zijn vandaag tot een overeenkomst gekomen om samen een nieuw dierenasiel te realiseren. Het Blauwe Kruis zal hiervoor een doorgeeflening van 2,5 miljoen euro ontvangen, die het op maximum 25 jaar tijd kan afbetalen.

Stad Oostende verhoogt tegelijkertijd haar jaarlijkse werkingssubsidie voor het asiel naar 105.000 euro, wat neerkomt op een vervijfvoudiging. Ook de omliggende gemeenten bekijken om hun bijdrage te verhogen. Zo kan er binnenkort een nieuw dierenasiel komen voor alle honden, katten en andere dieren in de regio.

Opvang voor zwerfdieren

Volgens de dierenwelzijnswetgeving zijn gemeenten verplicht om zorg te dragen voor de opvang van zwerfdieren, vooral honden en katten. Dit betekent dat ze ofwel zelf moeten zorgen voor een geschikte opvanglocatie ofwel een samenwerkingsovereenkomst met een bestaand asiel moeten hebben. Stad Oostende doet al jaar en dag beroep op het dierenasiel ‘Blauwe Kruis van de Kust’, dat werd opgericht in 1929 door verschillende prominente Oostendenaars, onder wie James Ensor. Al jarenlang heeft de Stad een samenwerkingsovereenkomst met het Blauwe Kruis en geeft ze de vzw een jaarlijkse werkingssubsidie.

Een nieuw gebouw voor het asiel

Het dierenasiel in Oostende is al een tijdje toe aan een nieuw gebouw. Als gevolg van de toenemende groei van op te vangen dieren, is er dringend nood aan een grotere accommodatie. De huidige accommodatie is bovendien sterk verouderd en beantwoordt niet langer aan de moderne noden.

Stad Oostende en het Blauwe Kruis zijn vandaag tot een overeenkomst gekomen om samen een nieuw dierenasiel te realiseren. Oostende wil, als diervriendelijke stad, haar engagement met het Blauwe Kruis van de Kust versterken en een langetermijnsamenwerking aangaan. Tegelijk eerbiedigt de Stad de autonomie van de vzw, die zelf de verantwoordelijkheid zal dragen voor de bouw van de nieuwe infrastructuur.

Vervijfvoudiging van jaarlijkse bijdrage

Het Blauwe Kruis zal hiervoor een doorgeeflening van 2,5 miljoen euro ontvangen, die het op maximum 25 jaar tijd kan afbetalen. Bij een dergelijke lening is de intrestvoet lager dan bij een gewone lening. Tegelijkertijd vervijfvoudigt de Stad haar jaarlijkse bijdrage van 21.000 naar 105.000 euro. Het gebouw kan er komen op grond van de Stad, dat in erfpacht gegeven wordt aan het dierenasiel. De omgevingsvergunning werd eerder reeds goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Bijdrage omliggende gemeenten

Ook de omliggende gemeenten hebben, na overleg met Stad Oostende, beslist om hun bijdrage aan het dierenasiel te verhogen. Het zijn immers niet alleen dieren die op het grondgebied van Oostende gevonden worden, die in het Blauwe Kruis terechtkomen. Bredene, Gistel en Oudenburg toonden zich reeds bereid, op voorwaarde dat er duidelijke samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten. De komende weken zullen deelovereenkomsten afgesloten worden om bindende afspraken te maken over de verdere samenwerking tussen de stadsdiensten, de Politie en het asiel. Intussen kan het Blauwe Kruis de nodige stappen zetten om met steun van de Stad een nieuw dierenasiel te bouwen voor alle honden, katten en andere dieren in onze regio.

Gepubliceerd op vrijdag 17 november 2023 12.37 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.