Nieuw subsidiekader voor aankoop natuurgronden

Stad Oostende heeft een nieuw subsidiereglement klaar voor de aankoop van natuurgronden. Het reglement is een volgende grote stap naar een volwaardig milieu- en natuurbeleid. Met dit subsidiekader ondersteunt de Stad verenigingen als Natuurpunt om het (aankoop)beleid mee vorm te geven.

Met een nieuwe subsidiereglement voor de aankoop van natuurgronden neemt Stad Oostende een volgende grote stap naar een volwaardig milieu- en natuurbeleid voor de stad. Naast de uitbreiding van het stadsrandbos is de bescherming van onze poldernatuur minstens even belangrijk voor een gezonde, groene zoom omheen de stad. Met dit subsidiekader ondersteunen we verenigingen als Natuurpunt om hieraan mee te werken.

In het meerjarenplan van de stad verankerden we de bouw aan een ambitieus en volwaardig milieu- en natuurbeleid. De stad draagt hierbij de zorg voor onze duingebieden, het stadsrandbos, het strand en de polders hoog in het vaandel. Ze zorgen op verschillende manieren voor natuurlijke bescherming. Zo kunnen permanente graslanden ondergronds een enorme hoeveelheid koolstof opslaan. Evenwaardig aan bos. Dit subsidiereglement is meteen een nieuwe hoeksteen om het beleid kracht bij te zetten. ​

Het stadsrandbos is ondertussen een gevestigde waarde, maar ook het krekengebied en de kustpolders zijn extreem waardevol en zelfs van levensbelang voor een goede waterberging. Daarnaast herbergen ze een schat aan biodiversiteit. Het is belangrijk om beide natuurtypes in functie van klimaat(adaptatie), ecosysteemdiensten en biodiversiteit goed in balans te houden en te beschermen.

Als stad kunnen we dat niet alleen en daarom schakelen we de natuur- en milieuverenigingen in om het (aankoop)beleid mee vorm te geven en uit te voeren. We kunnen beroep doen op hun jarenlange ervaring en expertise inzake aankoop en beheer. Hierdoor gaan we versnippering tegen en verbinden we onze robuuste natuurgebieden met andere groenelementen in de stad en zorgen we zo voor een optimale groene stadsinfrastructuur.

Natuurpunt kocht onlangs bijvoorbeeld twee van de laatste puzzelstukken in de Europees beschermde natuurgebieden De Zwaanhoek en De Keignaert, samen goed voor zo’n 3 ha. Het jongst aangeworven perceel van de Zwaanhoek ligt in Zandvoorde en bestaat o.a. uit zeldzame zilte weilanden, waar we typische, zoutminnende plantjes terugvinden. "Stukje bij beetje wordt het landschap van weleer hersteld: met het graven van enkele slenken en poelen keerden planten, amfibieën en vogels alvast terug. Het beheer van beide gebieden loopt in samenwerking met lokale landbouwers," legt Dirk Vanhoecke van Natuurpunt uit.

Elke erkende natuur- en milieuorganisatie kan in de toekomst een subsidieaanvraag doen voor de aankoop van potentieel ecologisch waardevol terrein met het oog op de bescherming, de inrichting en het beheer ervan.

Op zondag 28 mei 2023 laat Natuurpunt Middenkust je enkele van de mooiste plekjes van de natuur rond Zandvoorde bewonderen. Je kan wandelen of fietsen met hier en daar een versnapering en een woordje uitleg van ervaren Natuurpuntgidsen. Meer info vind je hier.

Gepubliceerd op donderdag 25 mei 2023 13.30 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.