Nieuwe aanpak Onderwijscheques tegen armoede

Oostendse gezinnen die het financieel moeilijk hebben kunnen sinds enkele jaren gebruik maken van onderwijscheques om schoolkosten te betalen aan verminderd tarief. Het vroegere reglement had een aantal nadelen die Stad Oostende in overleg met de armoedebewegingen heeft aangepakt.

Het systeem is eenvoudig. Gezinnen met een laag inkomen die recht hebben op onderwijscheques kopen die aan voor 4 euro. De cheque heeft echter een waarde van 20 euro en dient om schoolkosten te betalen: boeken, uitstappen, maaltijden, turnmateriaal, enz. Het aantal onderwijscheques dat gezinnen kunnen aankopen, stijgt gradueel van één onderwijscheque voor een kleuter tot zeven onderwijscheques voor een leerling in een zevende jaar middelbaar onderwijs. Het systeem van onderwijscheques is goed ingeburgerd. Tijdens het schooljaar 2019-2020 maakten 1.152 gezinnen gebruik van dit systeem, dat is bijna 1 gezin op 5. Voor gezinnen in armoede maken de onderwijscheques een groot verschil uit in de praktijk.

Nieuwe aanpak

In het verleden startte de verkoop midden augustus. Op dat moment konden ouders een afspraak maken met De Wegwijzer en cheques aankopen na een positief inkomensonderzoek. Dit was echter niet ideaal. Voor veel ouders viel de datum te laat om nog in orde te zijn tegen de start van het schooljaar, daarenboven was de druk op dienst zeer hoog.

Secundaire scholen starten al heel vaak met een boekenverkoop in juli. In sommige gevallen stonden kinderen hierdoor zonder boeken aan de schoolpoort in september, wat dan weer tot een achterstand leidt en hun motivatie aantast. Door de verkoopdatum te vervroegen naar juni willen we hier een antwoord op bieden. Daarnaast maken we van diezelfde afspraak gebruik om basisrechten bij mensen te verkennen, zodat we ze eventueel ook voor andere, bijkomende hulp kunnen doorverwijzen.

Gezinnen in armoede

Guido Decombel, voorzitter van de Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen Oostende (BMLIKO), is tevreden met de maatregel.

“Vanuit de Verenigingen waar Armen het Woord nemen kaarten we dit probleem al 15 jaar lang aan. Getuigenissen uit het leven gegrepen geven aan hoe zwaar een schoolgaand kind financieel kan wegen op een gezinsbudget. Ouders liggen ook echt wakker van de mogelijke achterstand die kinderen soms oplopen door de vertraging op noodzakelijke aankopen. Met deze kleine ingreep krijgen ouders een klein duwtje in de rug om hun kinderen een zo goed mogelijke start te laten nemen.”

De maatregel bewijst ondertussen zijn nut. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn in de periode 2 juni – 15 augustus voor 756 leerlingen onderwijscheques toegekend. Dat is 30% van het totale aantal. Op 14 december werden aan 991 gezinnen onderwijscheques uitgekeerd.

Cijfers tot en met 14 december

Redenen voor lichte daling in 2020:
Door de Covid 19-crisis zijn heel veel onderwijscheques van het schooljaar 2019-2020 verder gebruikt in de eerste maanden schooljaar 2020-2021. Ouders hebben ze nog niet aangekocht door bv. onzekerheid (meerdaagse) uitstappen en de aangekochte OC van dit schooljaar zijn zeker voor het basisonderwijs heel beperkt binnen gebracht voor afrekening.2. In de basisscholen van het vrij onderwijs worden geen warme maaltijden meer verstrekt sinds maart 2020

 

 

Gepubliceerd op woensdag 16 december 2020 10.29 u.