Nieuwe, duurzame verlichting bib verhoogt comfort en verlaagt energieverbruik

Onlangs werd de verlichting van de Oostendse bibliotheek volledig vernieuwd. Dit levert Stad Oostende meteen een besparing van meer dan 40.000 euro per jaar op. Bovendien verhoogt de nieuwe ledverlichting het comfort van de bezoekers.

De vernieuwing van de verlichting kadert binnen het budgetneutrale energiezorgplan voor de Oostendse stadgebouwen en kwam er met financiële steun van de provincie West-Vlaanderen.

Van 1 augustus 2022 tot november 2022 werd de volledige verlichting van de bibliotheek vervangen door duurzame ledlampen. Aan de hand van een aantal scenario's wordt de nieuwe verlichting digitaal gestuurd waarbij medewerkers de lichtsterkte per ruimte afzonderlijk kunnen instellen. Deze scenario's spelen in op de dagelijkse werking en activiteiten in de bib. Zo komen ze tegemoet aan de noden van de verschillende gebruikers. Dankzij de nieuwe sturing verhoogt het comfort voor de bezoeker.

Besparing op energie en onderhoud 

De nieuwe verlichting zal een geraamde besparing op elektriciteit opleveren van 97.165 kWh per jaar. Dat is meteen goed voor zo’n 21 ton CO2-reductie en zal een jaarlijkse besparing opleveren van ruim 41.000 euro aan de huidige energieprijzen.

Bovendien vermindert de nieuwe installatie de nood aan interventies ten opzichte van de vorige verouderde installatie. Wat ook een besparing oplevert.

Uniek en ambitieus project zonder extra middelen

Deze werken kaderen in het ambitieuze Energiezorgplan II in samenwerking met Fluvius. Hierbij zijn 42 energetische ingrepen gepland in maar liefst 28 stadsgebouwen. Het doel van het plan is om met energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie het verbruik van de Stad drastisch te verlagen. Alle werken vinden de volgende 3 jaar plaats. Zo bouwt Stad Oostende mee aan een klimaatneutrale toekomst zoals beschreven in het klimaatplan 'Leefbaar Oostende'.

Dankzij de ondersteuning van Fluvius is slechts beperkte personeelsinzet nodig. De investeringskosten, na het aftrekken van de provinciale subsidie, worden volledig betaald met de gerealiseerde winst door energiebesparing. In de volgende maanden volgen nog verdere realisaties binnen het Energiezorgplan II. De aansluiting van het stadhuis op het warmtenet, eind dit jaar, is het volgende punt op het programma. ​ 

Steun vanuit de Provincie West-Vlaanderen

Het provinciebestuur West-Vlaanderen streeft naar een klimaatneutraal grondgebied. Deze ambitie vraagt natuurlijk veel inspanning. Daarom ondersteunt de provincie ook lokale besturen bij klimaatacties die inzetten op de vermindering van CO2. Hiervoor bestaat sinds 2017 een subsidiereglement lokale klimaatprojecten.

Het plaatsen van de nieuwe, duurzame verlichting in de bibliotheek is een investering van 462.623 euro. Hiervoor kan Stad Oostende rekenen op een subsidie van provincie West-Vlaanderen van 100.000 euro.

Gepubliceerd op maandag 5 december 2022 15.50 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.