Nieuwe invulling site oud zwembad

Stad Oostende besliste eerder al om het oude zwembad te slopen en de historische site in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Het Stadsatelier zal het terrein vormgeven via een traject voor ‘Tijdelijk Anders Bestemmen’.

Het College van burgemeester en schepenen heeft in haar bijeenkomst van 20 januari 2023 de samenstelling van het Stadsatelier bevestigd en mevrouw Ann De Cannière benoemd tot voorzitter. Het Stadsatelier Oostende is een expertengroep die een strategische visie ontwikkelt voor de stad, de omkadering verzorgt van innoverende woonprojecten en concrete strategische bouwprojecten voor de stad begeleidt.

Unieke aanpak: Tijdelijk Anders Bestemmen

Het Stadsatelier heeft de opdracht gekregen om de site van het oude zwembad vorm te geven. Met een studie ‘Park Royale’ krijgt de toekomstige open ruimte een duurzame en kwalitatieve invulling, met respect voor de verschillende monumenten.

Het Stadatelier zal het traject begeleiden met een unieke aanpak: ‘Tijdelijk Anders Bestemmen’ (TAB) en zal daarvoor een bestek uitschrijven. In zo’n traject kunnen binnen een periode van 3 tot 5 jaar verschillende concrete mogelijkheden getest worden. Deze TAB-aanpak werd al succesvol toegepast bij de ontwikkeling van Dok Gent, Hal 5 in Leuven en Westpoort Brussel.

Focus op participatie

Dit TAB-traject is een eerste aanzet om de site her in te richten in functie van de noden en behoeftes van de stad en haar burgers. Op basis van de studie, beleving en ervaring kunnen concrete en definitieve plannen gelanceerd worden.

Gezien het historische karakter van de locatie wil de Stad eerst goed overwegen wat daar komt in de toekomst. De Stad zal dat niet alleen beslissen, maar samen met alle maatschappelijke actoren, dus met een participatief traject.

Eerst oud zwembad slopen

Om dit alles mogelijk te maken moet het oude zwembad eerst gesloopt worden. Eerst en vooral is er de erbarmelijke bouwfysische toestand van het gebouw, die bevestigd werd in een studie door experten. Zo zijn de gevels niet meer te renoveren en zouden die volledig vervangen moeten worden. De zichtbare structurele betonelementen zouden volledig ‘ingepakt’ moeten worden met een enorme esthetische impact, er zou weinig overblijven van de kenmerkende architecturale stijl.

De kostprijs van een volledige renovatie zou bovendien volkomen buiten proportie zijn, en dit voor slechts een beperkte verlenging van de levensduur. Ook de kosten verbonden aan verder onderhoud en exploitatie zijn niet te onderschatten. Het proces van degradatie is ver gevorderd en onomkeerbaar.

De sloop van het zwembad maakt ook deel uit van het opstalrecht dat 50 jaar terug werd gevestigd door de Vlaamse Overheid. Dat stelt duidelijk dat de opstalhouder de site in de oorspronkelijke staat moet herstellen na het verloop van het opstalrecht.

Tot slot is de site iconisch erfgoed. De toekomstige parkstructuur moet de samenhang versterken. De cruciale erfgoedsite die loopt van de Venetiaanse Gaanderijen over de Drie Gapers tot aan de Koninklijke Gaanderijen en Thermae Palace wordt in ere hersteld. Het park moet het eindpunt worden van de Koninginnelaan en de verbinding maken met het Koningspark, waardoor een aaneengesloten geheel met diverse belevingswaarden ontstaat. Kortom: de monumenten krijgen het respect dat ze verdienen.

Open ruimte met groen, geen hoogbouw

Stad Oostende communiceerde eerder al dat ze voluit de kaart trekt van een open ruimte met groen. Dat ligt ook volledig in lijn met de vraag van de Oostendenaars. In de burgerbevraging kwam naar voor dat bijna negen op de tien Oostendenaars meer groen wil in het straatbeeld en acht op de tien minder verharding.

Het stadsbestuur is formeel, het voormalige zwembad zal geen plaats maken voor de komst van appartementen. De Stad kiest ervoor om de erkende monumenten in ere te herstellen en de historische site op te waarderen.

Gepubliceerd op donderdag 26 januari 2023 11.57 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.