Nieuwe nutsleidingen voor omgeving Salvialaan

In het kader van de heraanleg van de voetpaden start de aannemer half augustus 2021 met het vernieuwen van de nutsleidingen in de Salvialaan en de omliggende straten.

Na het bouwverlof (half augustus) start de vernieuwing van de nutsleidingen in de volgende straten: Salvialaan, Petunialaan, Mimosalaan, Cyclamenlaan, Orchideelaan, Sleutelbloemlaan, Clivialaan (tussen de Guldensporenlaan en de Paasbloemlaan) en de Lobelialaan en Krokuslaan (tussen de Salvialaan en Mimosalaan).

Aanvankelijk was het de bedoeling om de werken te laten starten op 5 juli maar het slechte weer gooide roet in het eten.

Eerst komt de Salvialaan aan de beurt. Er wordt gestart op de hoek van de Petunialaan en de Salvialaan. Welke straten aangepakt worden na de Salvialaan, hangt af van de planning van de aannemer, maar deze brengt de bewoners zelf op de hoogte bij de start van de werken in hun straat.

Na het vernieuwen van de nutsleidingen wordt het voetpad voorlopig hersteld. De exacte timing voor de heraanleg van de voetpaden wordt later bekend gemaakt.

Tijdens de werken blijft plaatselijk verkeer mogelijk. Hou er wel rekening mee dat de garages tijdelijk niet bereikbaar zullen zijn en pas terug toegankelijk zijn zodra het voetpad voorlopig is hersteld.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, T 059 25 87 11 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op woensdag 30 juni 2021 12.30 u.