Nieuwe steunmaatregel voor startups, scale-ups en spin-off’s

Innovatieve of vernieuwende starters of groeiers kunnen sinds kort een dossier indienen bij het Economisch Huis om hun kans te wagen op een tussenkomst in de huisvestingskost van een leegstaand pand.

Met de nieuwe maatregel worden niet enkel startende of groeiende ondernemers met hun eigen plek ondersteund, maar wordt ook onmiddellijk de koppeling gemaakt met leegstaande panden of zones waar het handelsapparaat aan opwaardering toe is. Door de looptijd van de steunmaatregel worden ondernemers ook meer in onze stad verankerd. Op die manier wordt een win-win gecreëerd op diverse vlakken.

De nieuwe maatregel komt er na vaststelling van verschillende pijnpunten: zo kampen bepaalde zones van de binnenstad met leegstand, anderzijds is het een doelstelling om ondernemers die toekomstig ondersteund worden omdat zij startup, scale-up of spin-off zijn, te binden aan Oostende via een eigen stek. De maatregel bestaat uit een tussenkomst in de huisvestingsprijs ten belope van 75% het eerste jaar, 50% het tweede jaar en 25% het derde jaar, evenwel berekend op een maximumbedrag. Daarmee kan de ondernemer dan bijvoorbeeld op zoek naar een leegstaand pand.

De aanvragen zullen worden onderzocht rekening houdende met het vernieuwende concept, de financiële haalbaarheid en de toekomstvisie van de onderneming binnen Oostende.
Het Economisch Huis heeft daarnaast op maat uitgewerkte begeleiding voorzien voor wie niet in aanmerking zou komen voor de financiële maatregel.

Meer info bij het Economisch Huis via www.economischhuis.be.

Gepubliceerd op woensdag 17 april 2019 0.00 u.