Nieuwe toekomst voor ontmoetingscentrum De 3 Gapers

Na een grondige evaluatie van de werking van OC De 3 Gapers, bleek dat het OC aan een upgrade toe is. Het ontmoetingscentrum wordt vanaf september onder handen genomen en zal een jaar gesloten zijn. De bedoeling is om het OC om te vormen tot wijkcentrum voor jong en oud.

Ontmoetingscentrum De 3 Gapers verricht al jaren waardevol werk in een pand aan het Gerechtsplein. Zowel het pand als de werking van het OC zijn echter aan een upgrade toe. Het pand wordt helemaal gerenoveerd en intussen wordt een buurtanalyse uitgevoerd om de toekomstige werking zo goed mogelijk af te stemmen op de noden en wensen van de wijk.

Nieuwe invulling: jong en oud verbinden

De huidige werking van ontmoetingscentrum De 3 Gapers is waardevol, maar iets te beperkt. Zo is het OC enkel in de namiddag open en is er geen mogelijkheid om een warme maaltijd te nemen, zoals in andere ontmoetingscentra. De buitenactiviteiten zoals het traditionele wijkfeest met rommelmarkt, zijn wel een absolute voltreffer en worden in de toekomst behouden. Uiteraard zal ook de vrijwilligerswerking in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen.

Het wijkcentrum wordt een pand met gedeeld gebruik: zaalverhuur (zowel voor verenigingen als stadsdiensten), vergaderruimtes, maar ook plaats voor zorg en welzijn (bv. eerstelijnspsycholoog).

Vaste werking kan doorgaan tijdens de renovatie

De renovatie gaat van start in september. De werkzaamheden duren ongeveer één jaar, dus de oplevering is voorzien eind 2022. In de tussentijd zal het pand gesloten zijn. Voor de vaste bezoekers en vrijwilligers is dit uiteraard een uitdaging.

Omdat OC De 3 Gapers ook tussen de twee lockdowns een te beperkte capaciteit had om alle maatregelen goed toe te passen, weken de vaste bezoekers en vrijwilligers al uit naar OC De Schelpe. Ook tijdens de renovatie kunnen ze daar terecht. Grotere activiteiten gingen sowieso al door in de grote zaal van de nabijgelegen school Petrus en Paulus West.

Steun via het Europese SPEED-You-UP-project

Het renovatieverhaal van OC 3 Gapers kadert in het Europese SPEED-You-UP-project waarvan het Economisch Huis Oostende de trekker is. De algemene doelstelling van het project is om het aantal vroegtijdige schoolverlaters en NEET’s terug te dringen. NEET’s zijn jongeren tussen 15 en 24 jaar die geen onderwijs of vorming volgen en niet aan het werk zijn.  SPEED-You-UP is een sociaal-innovatieproject binnen het Europese INTERREG- programma dat jongeren wil motiveren en aanzetten om ondernemerschapsvaardigheden te ontwikkelen.

Petrus en Paulus West zal een coördinator inzetten om de leerlingen te begeleiden en te ondersteunen. Die personeelsmiddelen komen vanuit het Europese SPEED-You-UP-project.

Opportuniteit voor de school Petrus en Paulus West

Petrus en Paulus West (het vroegere VTI Oostende) is al enige tijd zoekende hoe men ondernemerschap op een goede manier kan integreren in de lespakketten van de leerlingen. Met het Europese project SPEED-You-UP is er de mogelijkheid om ondernemerschapszin bij de leerlingen opnieuw aan te scherpen met een zeer concreet project. Een reëel renovatieproject van A tot Z mee kunnen vorm geven, is voor veel leerlingen een uitdaging en werkt heel motiverend. De locatie van OC De 3 Gapers is een opportuniteit voor de school gezien het vlakbij is.

Het is de bedoeling dat leerlingen samen met de coördinator meewerken aan de renovatie: het plan van aanpak, haalbaarheid, hoe en waar materialen aankopen, planning van de werken, opmaak van offertes en bijhouden van boekhouding… Naast bedrijfsbeheer biedt het de mogelijkheid om moeilijkere bouwkwesties in realiteit te onderzoeken. Bovendien kunnen er samenwerkingen met enkele aannemers ontstaan die de leerlingen verder kunnen inspireren.

Gepubliceerd op woensdag 17 maart 2021 0.00 u.