Nieuwe toekomst voor Thermae Palace

De Vlaamse Overheid zet zijn schouders onder de restauratie van het Thermae Palace en meer specifiek voor de Koninklijke Gaanderijen. Ze kent hiervoor een premie van 10 miljoen euro toe.

Het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen zijn iconisch erfgoed. Niet enkel voor Oostende, maar voor de hele kust. De verschillende gebouwen zijn een blijvende getuige van de uitbouw van het kusttoerisme in de belle époque en van de pioniersrol die Oostende speelde als 'Koningin der Badsteden'. Het geheel heeft een grote architecturale en stedenbouwkundige waarde. De site is grotendeels gebouwd in een unieke neoclassicistische bouwstijl en vormt het sluitstuk van de verbinding die rond 1900 gemaakt werd tussen het Maria-Hendrikapark en het strand, via de Koninginnelaan.

De Koninklijke Gaanderijen dateren uit de jaren dertig van de vorige eeuw en bepalen het uitzicht van de ‘Koningin der Badsteden’. Ze zijn echter dringend toe aan renovatie.

Duurzame oplossing

De 10 miljoen euro die de Vlaamse Regering vrijmaakt is een deel van de oplossing voor Thermae Palace. Sinds eind 2019 zijn de Stad Oostende, de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de private partner Restotel NV een gezamenlijk traject gestart om te onderzoeken op welke manier zij tot een duurzame oplossing kunnen komen voor de restauratie van Thermae Palace. 

Het erfgoedcomplex is vandaag in slechte staat. Na een jarenlang impasse is er vandaag perspectief om met dit grootschalige restauratieproject te starten. Door 10 miljoen te reserveren voor dit project, wil Vlaanderen een impuls geven om dit monumentale erfgoed opnieuw te laten schitteren voor alle inwoners en bezoekers van de stad Oostende. Dit engagement moet de verschillende stakeholders stimuleren om tot een definitief restauratie- en herbestemmingsproject te komen.

Vlaamse Veerkracht

De relance middelen worden ingezet voor het onderhoud en de restauratie van onroerend erfgoed, en meer bepaald een selectie aan projecten met een bredere maatschappelijke meerwaarde (dossiers die bijdragen aan ruimtelijke en regionale ontwikkeling, herbestemmingsdossiers en dossiers die bijdragen aan de ondersteuning van KMO’s). Vlaanderen zal de komende jaren met het relanceplan Vlaamse Veerkracht 4,3 miljard euro investeren om ons economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. Onroerend erfgoed moet zijn steentje hiertoe bijdragen.

Studiewerk

Rond de renovatie is al heel wat studiewerk verricht. De gerenommeerde architectenbureaus Robbrecht en Daem architecten & Callebaut Architecten werden recent aangesteld om een restauratief vooronderzoek en een eerste haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de Koninklijke Gaanderijen en Thermae Palace. De bevindingen die de architecten zullen opleveren in de komende weken en maanden verrijken de lopende voorstudies onder de projectpartners. Op die manier geven zij mee richting in het zoeken naar de oplossing voor één van de belangrijkste monumenten van de stad Oostende. 

Toch erkennen de drie partijen dat de financiële haalbaarheid en het architecturale ontwerp nog niet af zijn en het onderzoek verder loopt, ook in samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed. Meer specifiek wordt nog verder gezocht naar een bijkomende invulling van een deel van het monument. De 3 projectpartners zijn momenteel bezig met de verkenning van enkele scenario’s en staan open voor diverse opportuniteiten van functies die duurzaam een meerwaarde kunnen bieden voor het monument, ook op financieel vlak. Alle projectpartners vragen aan de Oostendenaar dan ook even geduld. Van zodra er een realistisch plan op tafel ligt, zullen zij hierover geïnformeerd worden. 

Gepubliceerd op maandag 24 januari 2022 9.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.