Nieuwe (verkeers)regels voor e-steps

E-steps brengen je makkelijk, snel en bijna geruisloos van A naar B. Maar met de populariteit, zijn ook wat pijnpunten naar boven gekomen. Daarom is het tijd voor enkele aanpassingen in de wegcode. Zo zal het een stuk veiliger worden voor de e-steppers zelf en voor andere weggebruikers.

E-steps zijn de laatste jaren sterk in opmars en komen veel vaker voor in het straatbeeld. Ze halen snelheden tot 25 km per uur en zorgen voor vlotte verplaatsingen, maar ze zijn niet altijd even stabiel of gemakkelijk te hanteren. Omdat ze erg stil zijn, kunnen ze bovendien verraderlijk zijn voor voetgangers of fietsers. Vanaf 1 juli 2022 gelden daarom nieuwe verkeersregels voor e-steps en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Met als grootste doel om het verkeer veiliger te laten verlopen. Een beknopt overzicht: 

Geen e-steps onder de 16 jaar

Voor hun veiligheid mogen kinderen of jonge tieners niet langer met e-steps in het verkeer rijden. Voortaan geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen op specifieke plaatsen zoals in (woon)erven, speelstraten, voetgangerszones en op de Zeedijk.  

Verboden op het trottoir, gelijkgesteld met fietsers

Gebruikers van e-steps worden voortaan gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze rijden. Je moet dus altijd de regels voor fietsers volgen. Je mag niet langer op het voetpad rijden met je e-step, maar je moet op het fietspad rijden. Zijn er geen fietspaden, dan moet je op de rijbaan rijden. In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers (en dus ook e-steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten ze stapvoets rijden.  

Geen passagiers vervoeren

E-steps zijn niet zo stabiel als een fiets en het risico op vallen en letsels is hoger. Het wordt daarom verboden om passagiers te vervoeren op een e-step. Dat geldt trouwens voor alle voortbewegingstoestellen, ook voor niet-gemotoriseerde.

Parkeren

E-steps zomaar willekeurig achterlaten op de openbare weg is hinderlijk en gevaarlijk. Parkeren op het trottoir is toegelaten, op voorwaarde dat je step de doorgang niet belemmert. Parkeer je step dus steeds op een veilige manier.

Gepubliceerd op maandag 27 juni 2022 0.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.