Vacature: Verpleegkundige bij het MSOC - niveau B (deadline: 01 maart 2020)

Stad Oostende organiseert een selectie voor verpleegkundige bij het Medisch Sociaal Opvangcentrum

VACATUREGEGEVENS

Functie:  Verpleegkundige – niveau B1- B3

Dienst: MSOC

Aantal betrekkingen: 1

Doelstelling:

Op kwaliteitsvolle wijze in multidisciplinair teamverband instaan voor het onthaal, de verstrekking van (substitutie)medicatie, wondverzorging.

Doelgroep:

Gebruikers van illegale drugs met multipele problemen die het gevoel hebben dat ze (nog) niet terecht kunnen in de reguliere hulpverlening.

Methodologie: Harm Reduction, laagdrempeligheid en multidisciplinair werken

Omschrijving van de functie:

- Je bent medeverantwoordelijk voor het onthaal van de cliënten en verzorgt mee de permanentie.

- Je verstrekt substitutiemedicatie.

- Je neemt urinestalen af.

- Je staat de artsen bij in het verlenen van medische hulp.

- Je voert verpleegtechnische handelingen uit.

- Je werkt mee aan de verdere uitbouw van de medische hulpverlening.

- Je bent medeverantwoordelijk voor de administratie rond medicatie.

- Je staat in voor gezondheidsvoorlichting en –opvoeding.

- Je verstrekt informatie en advies bij aanmelding door derden.

- Je staat in voor de registratie en het bijhouden van cliënten- en RIZIV-dossiers.

- Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen en overlegmomenten.

- Je rapporteert aan de coördinator psychosociaal team en aan de verantwoordelijke arts.

 

Profiel:

- Kennis betreffende de uitoefening van de verpleegkunde.

- Basiskennis van verslavingsproblematiek, psychiatrische ziektebeelden, en aanpak ervan.

- Basiskennis van harm reduction en bemoeizorg.

- Beheersen van motivationele gesprekstechnieken.

- Kennis van de hulpverleningssector en kunnen samenwerken met deze diensten.

- Kennis van de verschillende toepassingen in Windows.

- Zelfstandig maar ook in team kunnen werken.

- Geduld, empathie, optimisme en flexibiliteit.

- Klantvriendelijk en nauwkeurig werken.

- Organisatietalent en pragmatische inslag.

- Goede analyse- en synthesegeest.

- Beschikken over diplomatie en overlegvaardigheden.

- Vlotte mondelinge en schriftelijke communicatie.

- Respect voor het beroepsgeheim.

- Bereid zijn te werken in een variabel uurrooster m.i.v. zaterdagvoormiddag (1x/4 weken).

Toelatingsvoorwaarden:

- In bezit van rijbewijs B

- Houder zijn van het diploma van bachelor in de verpleegkunde, bij voorkeur optie sociale of psychiatrische verpleegkunde of  houder zijn van het diploma van HBO 5 verpleegkunde mits tenminste 1 jaar ervaring in de drughulpverlening

Aanbod:

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde, onbepaalde duur of een vervangingsovereenkomst zijn mogelijk alsook voltijds of deeltijds.

Bijkomende voordelen:

Wij bieden maaltijdcheques, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding volledig meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt tevens volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren bij Stad Oostende: Verpleegkundige bij het MSOC - niveau B (deadline: 01 maart 2020) en dit ten laatste op 01 maart 2020. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en een kopie van het rijbewijs B. Mogelijks wordt de oproep verlengd, kijk steeds voor de meest recente informatie op de website!

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Contactpersoon : Miguelle Dejaeghere (059/25.82.09) of via e-mail: miguelle.dejaeghere@oostende.be

Voor deze betrekking worden selectieproeven georganiseerd. Je ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging per e-mail. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een werfreserve. De geldigheidsduur van de werfreserve bedraagt vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten. 

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

Gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020 10.13 u.