Coronavirus

Update - 31 maart

Compensatie voor de negatieve gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

Waarom een compensatie?

De kinderopvang werd gevraagd om tijdens de coronavirus open te blijven, prioritair voor ouders uit essentiële beroepen en kinderen uit kwetsbare thuissituatie. Aan ouders werd gevraagd om, indien mogelijk, hun kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen.

Hierdoor werkt de kinderopvang met een merkelijk lagere bezetting en ontvangen de organisatoren minder ouderbijdragen dan gewoonlijk.

Deze compensatie dient om dit verlies aan inkomsten op te vangen.

Voor wie is deze compensatie?

Voor alle organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters:

 • als ze voldoen aan de voorwaarden hieronder beschreven;
 • voor de periode vanaf 14 maart tot alvast minstens 19 april 2020.

Wat zijn de voorwaarden om de compensatie te kunnen ontvangen?

 1. De ouders betalen niet voor afwezigheidsdagen.
 2. Je bent open of beschikbaar voor de ouders die nood aan opvang hebben.
 3. De medewerkers blijven in dienst en beschikbaar.

Hoeveel bedraagt de compensatiesubsidie en hoe wordt ze berekend?

Je ontvangt een compensatiebedrag per afwezigheidsdag. Een afwezigheidsdag waarvoor het gezin opvang had besteld en waarop het kind afwezig was.

Voor de onthaalouder bedraagt dit 17,50 euro. De dienst ontvangt 18,50 euro (1 euro extra als RSZ-bijdrage).

Voor een volle afwezigheidsdag ontvang je het volledige compensatiebedrag. Een volle afwezigheidsdag is een dag waarop opvang was besteld voor meer dan 5 uur.
Voor een halve afwezigheidsdag krijg je 60% van het compensatiebedrag. Een halve afwezigheidsdag is een dag waarop opvang was besteld van meer dan 3 uur en minder dan 5 uur.
Voor een derde afwezigheidsdag krijg je 40% van het compensatiebedrag. Een derde afwezigheidsdag is een dag waarop opvang was besteld van minder dan 3 uur.

Je kan maximum een compensatie krijgen voor een volledige bezetting.

Kind en Gezin (Opgroeien) berekent dit door het aantal werkdagen in de periode van de compensatiesubsidie (bijvoorbeeld: 12 dagen voor maart 2020) te vermenigvuldigen met je vergunde capaciteit. Daarvan brengen ze je effectieve aanwezigheden in de periode van de compensatiesubsidie in mindering.

Deze compensatie loopt minstens tot 5 april? Wat daarna? 

De ondersteuning (compensatie) blijft gegarandeerd tot zo lang de coronamaatregelen gelden. Aangezien de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 27 maart beslist heeft om de coronamaatregelen te verlengen tot minstens 19 april wordt ook de compensatie verlengd met minstens 2 weken. 

Waarom blijft kinderopvang in België open, in tegenstelling tot andere landen? 
Deze beslissing volgt uit het advies van virologen en hun wetenschappelijke expertise en het agentschap Zorg en Gezondheid. 
Het agentschap Opgroeien volgt dit beleid. 
Kinderen en volwassenen die ziek zijn ((acute) luchtweginfectie), horen niet in de kinderopvang of in het consultatiebureau. 
Wie niet ziek is, maar misschien drager van het virus, is volgens de experten veel minder besmettelijk dan wie wel ziek is. Hierbij volstaat het als bescherming om de zeer strikte hygiënemaatregelen toe passen, in eerste plaats de handhygiëne. Dat is en blijft tot nu toe de richtlijn.
Daarom vraagt de regering dat de kinderopvang open blijft. In de eerste plaats voor kinderen van ouders die zelf moeten werken in de zorg, de ondersteuning ervan en in de veiligheidsdiensten. In de tweede plaats om te voorkomen dat grootouders, die tot een risicogroep behoren, ziek worden. Zij ondervinden wel veel vaker ernstige gevolgen van COVID-19. 
 
Safety first voor kindbegeleiders
Het VVSG Netwerk Thuiszorg maakte een filmpje hoe je de maatregelen rond het coronavirus kan toepassen in jouw kinderopvangvoorziening. Waar kan je als kinderbegeleider op letten? Alles wat je moet weten, samengevat in 4 minuten. 
 

Kinderopvang blijft open - oproep om kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen 

Kinderopvang blijft open voor kinderen:

 • van ouders voor wie dit nodig is om te kunnen blijven werken, waaronder prioritair de ouders die in de essentiële sectoren werken. Dit gaat over de gezondheidssector, het veiligheidspersoneel en de voedingssector.
 • Lijst met essentiële beroepen vind je hier: https://bit.ly/3bd51hP (link is external)
 • in een kwetsbare thuissituatie voor wie opvang thuis moeilijk is

Wat te doen als je open bent maar geen opvangkinderen hebt? Enkele tips!

Er zijn heel wat zaken die je kan doen om je voor te bereiden op de terugkomst van de normale werking. Ter inspiratie:

Ondersteunende maatregelen voor ouders 

Door de coronacrisis zijn er veel meer ouders die hun kind thuis opvangen. Door thuiswerk, door ziekte of preventief omwille van de coronacrisis. Daarom moeten ouders in welke opvang ook, alvast voor de periode van 14 maart tot 5 april, niet betalen voor de dagen dat hun kind niet naar de opvang komt.

Ouders moeten ook geen respijtdagen inzetten voor de gereserveerde dagen tussen 14 maart en 19 april waarop ze hun kind niet naar de opvang brengen.

Vragen en bezorgdheden

Kind en Gezin kreeg de afgelopen dagen heel veel terechte vragen en bezorgdheden van ouders als van de kinderopvang.

Ze willen elke medewerker in de kinderopvang van harte danken en een heel dikke pluim geven voor de volgehouden dagelijkse inzet in deze moeilijke en stressvolle tijden.

Ze hebben begrip voor alle bezorgdheden. Ze proberen zo snel mogelijk alle vragen te beantwoorden die massaal gesteld werden via de Kind en Gezin-lijn, via sociale media en via corona@opgroeien.be. Heel wat vragen werden al persoonlijk beantwoord en heel wat van die vragen met antwoorden staan intussen op de https://www.opgroeien.be/. Het nieuwe agentschap waarvan Kind en Gezin, samen met Jeugdhulp, sedert dit jaar deel uitmaakt.

Ze gaan in wat volgt graag verder in op een aantal van de bezorgdheden die leven op medisch vlak. Kind en Gezin heeft overleg gehad met virologen prof. dr. Marc Van Ranst en prof. Dr. Pierre Van Damme over de bezorgdheden van de medewerkers in de kinderopvang. Onderstaande richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwd en gaan uit van de expertise van deze virologen.

Wie ziek is hoort niet in de kinderopvang

De absolute richtlijn is dat kinderen en volwassenen die ziek zijn niet aanwezig mogen zijn in de kinderopvang. Het gaat in elk geval om diegenen die : 

 • tekenen van acute luchtweginfectie vertonen.
 • diep hoesten en met of zonder koorts (kinderen vanaf 38°, bij volwassenen vanaf 37°).

Een snotneus zonder hoesten of een gewone verkoudheid vormen geen probleem.

Kinderen met een andere ziekte mogen ook niet komen omdat hun weerstand reeds zwakker is.(zie ook https://www.kindengezin.be/img/2019-checklist-ziektes-symptomen-bis.pdf). 

Bescherming van kinderen in de kinderopvang

De gevolgen van COVID-19 zijn voor kinderen veel beperkter. Jonge kinderen zijn minder ziek, genezen vlotter en zijn ook minder besmettelijk dan volwassenen. Volgens wetenschappers zou het zelfs een voordeel kunnen zijn om kinderen zoveel mogelijk samen te houden. Als het virus tussen de kinderen circuleert, bouwen al die kinderen samen antistoffen op tegen het virus en zal dat er mee toe bijdragen dat de uitbraak beperkt blijft en uiteindelijk uitdooft.

Hygiënemaatregelen in de kinderopvang

Door de omgeving goed te reinigen, kan je de verspreiding van het virus mee helpen voorkomen. Volgens de eerste bevindingen is het niet waarschijnlijk dat het coronavirus via objecten wordt overgedragen. Als een geïnfecteerde persoon een kamer, een tafel of een ander voorwerp aanraakt, moet een niet-geïnfecteerd persoon zich dus weinig zorgen maken, op voorwaarde dat hij of zij regelmatig en goed de handen wast. Het coronavirus verspreidt zich vooral via contact tussen mensen. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven.

Wat kan je concreet doen:

 • Het is niet nodig om alles voortdurend te desinfecteren. Een goede handhygiëne is het meest cruciale.
 • Reinig vooral die oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt zoals deurklinken, handvatten, leuningen van (eet)stoelen, speelmatten, laptops ... Doe dit minstens dagelijks.
 • Reinig speelgoed 1 à 2 keer per week.
 • Je kan onderstaand schema gebruiken als basis.

Social distancing

'Social distancing' - het bewaren van een veilige afstand van minstens 1,5 m tussen personen - is niet haalbaar en ook niet nodig in het contact met en tussen kinderen jonger dan 12 jaar. Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar moeten dit onderling wel toepassen. Je beperkt zoveel mogelijk het contact met al wie niet in je woning werkt. Ouders ontvang je aan de deur en je laat hen niet binnen in de opvangruimtes.

Huisbezoeken - telewerk 

Alle huisbezoeken zijn tot en met 19 april opgeschort. Telefonische ondersteuning en beantwoorden van vragen is waar we momenteel op inzetten.

Alle medewerkers van gezinsopvang werken momenteel van thuis uit. Wij ontvangen alle mails en zijn nog steeds bereikbaar op het telefoonnummer 059/25.89.35.

Buiten de kantoortijden kunnen jullie terecht op de :

GSM Aaike : T 0497/59.55.99

GSM Joke : T 0492/38.02.09

GSM Ilse : 0492/15.08.38

Wij appreciëren jullie inzet enorm. Ook jullie zijn naast de dokters, (thuis)verplegers, hulpverleners,... super heros!

Aarzel niet om ons te bellen met een vraag, ongerustheid of voor een gewone babbel. 

Mogelijke vragen die jullie krijgen : 

 1. Wat als een kind in contact kwam met iemand die besmet is door het coronavirus?
  Nauwe contacten (volwassenen en kinderen) van een mogelijk of bevestigd geval kunnen naar de opvang gaan, naar school gaan, in de instelling blijven,… indien ze zelf geen symptomen vertonen.
 2. Wat als een personeelslid in contact kwam met iemand die besmet is door het coronavirus?
  Nauwe contacten (volwassenen en kinderen) van een mogelijk of bevestigd geval kunnen gaan werken, indien ze zelf geen symptomen vertonen.
 3. Wat als een kind besmet is met het coronavirus?
  Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met je huisarts. Die beslist hoe lang het kind thuis moet blijven.
 4. Wat als jij besmet bent met het coronavirus?
  Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met je huisarts. Die beslist hoe lang je de opvang moet sluiten.

 

Meer over de richtlijnen van Kind en gezin lees je hier https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/

en informatie over het virus via deze site https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Check ook de website van stad Oostende https://www.oostende.be/.

Gepubliceerd op maandag 30 maart 2020 15.00 u.