Coronavirus

Doorstart kinderopvang vanaf maandag 4 mei

Voor wie organiseer je opvang? 

Fase 0 : tot 3 mei

Opvang moet worden voorzien voor volgende groepen van kinderen:

 • Kinderen van wie de ouder(s) werken in een cruciale sector of essentiële dienst (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie,...).
 • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen of waar er sprake is van onveiligheid.
 • Kinderen voor wie er echt geen andere opvangmogelijkheid is.

Fase 1 : vanaf 4 mei

 • Kinderopvang blijft beschikbaar voor de doelgroepen in fase 0.
 • Alle ouders die buitenshuis werken. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.
 • Werkende alleenstaande ouders.

Thuiswerkende ouders moeten nu nog even geduld hebben. Tenzij je inschat dat het een kwetsbare thuissituatie is.

Fase 2 : vanaf 18 mei

Vanaf deze fase is kinderopvang open en beschikbaar voor alle kinderen. Alle kinderen gelijktijdig laten herstarten op 18 mei raden we af. Het meest aangewezen is dat je de (her)starters in de tijd spreidt.

Fase 3 : vanaf 8 juni

Informatie over deze fase volgt nog.

Social distancing en mondmaskers in de kinderopvang vanaf fase 1 (4 mei)

Social distancing of sociale afstand = bewaren van een veilige afstand van minstens 1.5 meter tussen volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.

Wat betekent dit voor kinderen?

Kinderen onder de 12 jaar moeten ook geen mondmasker dragen.

Wat betekent dit voor ouders?

Tijdens het breng-en haalmoment respecteer je de veilige afstand:

 • Verplicht ouders een mondmasker te dragen als ze hun kind komen brengen en ophalen, hoe kort het contact ook is. Het bedekken van hun neus en mond met een sjaal of een bandana kan ook.
 • Vraag ouders om alleen het kind te komen ophalen. Andere gezinsleden wachten buiten de opvang. 

Wat betekent dit voor kinderbegeleiders?

Het dragen van een mondmasker voor kindbegeleiders is vooral belangrijk van zodra er een sterke stijging van het aantal kinderen en het aantal contacten met volwassenen in de opvang is. 

Je draagt het mondmasker tijdens de breng-en afhaalmomenten, als je in contact komt met ouders. Gedurende de dag hoef je geen mondmasker te dragen.

Als je een mondmasker draagt, moet je het altijd correct doen. Alle details over mondmaskers vind je op deze site
 
Handschoenen zijn niet nodig. Een goede handhygiëne is de beste maatregel die je kan nemen. 

Ziekte (personeel, kinderen, ouders) en risicogroepen

Wie ziek is hoort niet in de kinderopvang

De absolute richtlijn is dat kinderen en volwassenen die ziek zijn, niet aanwezig mogen zijn in de kinderopvang:

 • Symptomen in kader van corona zijn: acute luchtwegeninfecties (hoesten, snotneus,...) en algemene ziektesymptomen (zoals vermoeidheid) met of zonder koorts. Die deze symptomen vertoont, blijft thuis.
 • Andere ziekten : raadpleeg de checklist ziektesymptomen om na te gaan of deze personen naar de kinderopvang kunnen komen. 
 • Chronisch zieke kinderen kunnen extra kwetsbaar zijn. Vraag de ouders om advies in te winnen bij hun behandelende arts of het kind tot een risicogroep behoort. 

Wie tot een risicogroep behoort, hoort niet thuis in de kinderopvang.

Zowel kinderen als medewerkers die tot de risicogroepen behoren, blijven thuis. Bij twijfel wordt advies ingewonnen bij de behandelende arts.

Respijtdagen 

In de fases 0,1 en 2 moeten ouders geen respijtdagen of gerechtvaardigde afwezigheidsdagen nemen. De gezinnen mogen niet betalen voor afwezigheidsdagen. Of deze regeling ook nog zal gelden in fase 3 is vandaag nog niet bekend.  

Compensatiemaatregelen in de volgende fases

In fase 1 en fase 2 kan je nog verder beroep doen op de compensatiesubsidie. 

Je ontvangt nog steeds een compensatiebedrag per afwezigheidsdag. Ook als er een volle dag opvang besteld was, maar als het kind maar een halve dag aanwezig was wegens de geleidelijke heropstart, kan je voor die halve dag compensatie krijgen.

Een veilige en hygiënische opvang

De hygiënemaatregelen die gelden sinds de opstart van de coronacrisis, blijf je verder zetten.

Persoonlijke hygiëne

 • Was je handen regelmatig met water en vloeibare zeep en zeker na elk verzorgingscontact met de kinderen.
 • Als het wassen van de handen te veel tijd neemt, kunnen de handen ontsmet worden met alcoholgel.
 • Laat ook de kinderen de handen wassen. Leer de kinderen om op een hygiënische manier te hoesten/niezen/snuiten.

Onderhoud

 • Het is niet nodig om alles voortdurend te desinfecteren. 
 • Reinig vooral die oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt zoals deurklinken, handvatten, leuningen van (eet)stoelen, speelmatten, laptops ... Doe dit minstens dagelijks.
 • Reinig je speelgoed nu ook best dagelijks. 
 • Bij voorkeur gebruik je voor elk kind een eigen thermometer. Ontsmet na elk gebruik. Voor het ontsmetten moet je de thermometer eerst reinigen. 

Verluchten ruimtes

Door de opvangruimtes regelmatig te verluchten, help je de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doe dit door verschillende keren per dag ramen en deuren volledig open te zetten. Een vijftal minuten is voldoende. 

Telewerk is nog steeds de norm

Alle huisbezoeken zijn nog opgeschort. Telefonische ondersteuning en beantwoorden van vragen is waar we blijven op inzetten.

Alle medewerkers van gezinsopvang werken momenteel van thuis uit. Wij ontvangen alle mails en zijn nog steeds bereikbaar op het telefoonnummer 059/25.89.35.

Buiten de kantoortijden kunnen jullie terecht op de :

GSM Aaike : T 0497/59.55.99

GSM Joke : T 0492/38.02.09

GSM Ilse : 0492/15.08.38

Wij appreciëren jullie inzet enorm. 

Aarzel niet om ons te bellen met een vraag, ongerustheid of voor een gewone babbel. 

 

Meer over de richtlijnen van Kind en gezin lees je hier https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/

Check ook de website van stad Oostende https://www.oostende.be/.

Gepubliceerd op donderdag 30 april 2020 13.30 u.