Omgaan met koorts in de kinderopvang - verkoudheid als symptoom in kader van corona

Een affiche als geheugensteun om de mogelijke symptomen van Covid-19 te herkennen.

Symptomen in kader van corona :

 • hoesten
 • koorts
 • geur-en smaakverlies
 • ademhalingsmoeilijkheden
 • waterige diarree
 • spierpijn, keelpijn of hoofdpijn
 • verkoudheid
 • vermoeidheid

De bijgevoegde poster kan als geheugensteun dienen om de symptomen te herkennen.

We kregen de laatste weken vaak een telefoon met twijfels over 'wat te doen bij verkoudheden'. Deze bezorgdheid leeft ook bij de kinderbegeleiders in de kinderdagverblijven. 

Het advies van de verpleegkundige van Zorg en Gezondheid over het symptoom 'verkoudheid' is:
 • verhoogde handhygiëne als een kind net gehoest heeft of als je een snotbel opkuist
 • hou het kind verder in het oog: als de verkoudheid verergert of er komt een ander symptoom bij moet het kind wel naar huis.
 • sensibiliseer de ouders om ’s avonds wel naar de dokter te gaan. 
 • het is niet omdat een kind eens hoest of niest of snottert dat het uit de opvang moet geweerd worden.

Elk kind dat koorts heeft, zonder duidelijke oorzaak, moet verwezen worden naar de arts. We spreken tijdens deze corona-epidemie van koorts vanaf 38°.

Kijk steeds naar het gedrag van het kind. Er zijn kinderen die na bijvoorbeeld een hevige huilbui of inspanning een verhoogde temperatuur hebben. In dat geval spreken we van een duidelijk gekende oorzaak en kan je afwachten. Dit is echter vrij zelden het geval. De meeste kinderen hebben een goede 'thermoregulatie' en hun temperatuur blijft ook in deze omstandigheden onder 38°. Vraag na bij de ouders of de arts of dit kind gevoelig voor is.

Ander duidelijke voorbeelden van gekende oorzaken van temperatuurverhoging zijn:

 • te warme kledij
 • te hoge kamertemperatuur
 • heel warm weer (in combinatie met hoge vochtigheidsgraad)
 • schommelingen in de loop van de dag (in de late namiddag of 's avonds kan de temperatuur wat hoger zijn dan de rest van de dag)

Je hoeft de temperatuur niet dagelijks te meten. Meet enkel wanneer het kind warm aanvoelt en zich ziek gedraagt.

 

Andere ziekten : raadpleeg de checklist ziektesymptomen om na te gaan of deze personen naar de kinderopvang kunnen komen. 

 

Kind en gezin benadrukt dat : 

 • zieke kinderen niet thuishoren in de opvang. Een kind dat ziek wordt in de opvang moet worden opgehaald door de ouders.
 • bij Covid-19 kinderen/medewerkers minstens 7 dagen en tot de symptomen van de ziekte verdwenen zijn thuis moeten blijven.
 • bij andere ziekten het advies van de arts moet gevolgd worden.

Dring hier als kinderbegeleider ook op aan. Ouders moeten - hoe moeilijk ook - een passende oplossing zoeken als hun kind ziek is.

 

Als de arts een vermoeden van Covid-19 heeft uitgesloten en bevestigt aan ouders dat het kind terug naar de opvang mag, mag je vertrouwen op dit advies en kan het kind daadwerkelijk terug naar de opvang. 

Gepubliceerd op woensdag 24 juni 2020 16.00 u.