Compensatieregeling juli en augustus

Update : nieuwsbrief van Kind en gezin op 23 juni 2020

Via deze link https://www.kindengezin.be/img/info-compensatiesubsidie-corona-aangesloten-onthaalouders.pdf

lees je de info over de compensatie van de negatieve gevolgen van het coronavirus voor organisatoren van aangesloten onthaalouders.

De compensatiesubsidie wordt verlengd tot en met 31 augustus. Kind en Gezin stelt dat de organisator kinderopvang (= Stad Oostende) zelf de keuze kan maken om de compensatiesubsidie al dan niet te verlengen vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2020. 

Ongeacht de werking tijdens de zomermaanden, is het belangrijk om de nodige stappen te zetten om in september een normale bezetting te bekomen. De minister neemt zich namelijk voor om vanaf 1 september 2020 de compensatiesubsidie stop te zetten.

Vanaf september gelden voor alle ouders opnieuw de contractuele bepalingen uit het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst.

Maandag 29 juni ontvang je een mail met de keuze van ons bestuur. Ook ouders worden op de hoogte gebracht per mail. 

Gepubliceerd op vrijdag 26 juni 2020 13.30 u.