Nieuwe richtlijnen i.k.v coronavirus over testbeleid en advies bij reis in risicogebied

Vanaf donderdag 8 juli zijn er nieuwe richtlijnen omtrent het testbeleid in de kinderopvang alsook advies thuisisolatie wanneer ouders reizen naar een oranje of rood risicogebied.

1. Nieuwe richtlijnen over testbeleid

Voor kinderen jonger dan 3 jaar

Indien een kind jonger dan 3 jaar symptomen vertoont van het coronavirus, dit zijn: verkoudheid, hoesten, koorts, waterige diarree, geur- en smaakverlies, vermoeidheid, spierpijn, keelpijn en hoofdpijn, dan geldt nog steeds de regel dat het kind niet naar de opvang kan komen. Van zodra het kind zich beter voelt of de symptomen zijn verdwenen, is het uiteraard terug welkom in de opvang.
 
Ook de richtlijnen rond koorts blijven geldig. Een kind met 38 graden koorts of meer hoort niet thuis in de opvang. Van zodra je deze vaststelling doet, dan verwittig je de ouders en vraag je hen om hun kind zo vlug mogelijk te komen halen. 

Testbeleid

Op basis van de nieuwe richtlijnen stellen we vast dat het testbeleid voor kinderen vanaf 8 juli veel beperkter is.

Een kind met ziektesymptomen zal enkel nog maar getest worden in volgende gevallen:

  • Als het kind in die mate ziek is dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is;
  • Als een familielid van het kind het risico loopt een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen;
  • Als het kind in een opvang verblijft waar er reeds één positieve besmetting vastgesteld is.

In geval van een positieve test geldt het volgende:

Als één kind positief test dan moet je jouw opvang NIET sluiten. Het kind moet wel in thuisisolatie. Zeven dagen na optreden van de symptomen kan het terugkeren naar de opvang. Uiteraard mits voorwaarde dat de symptomen verbeterd zijn en dat het kind de laatste 3 dagen geen koorts meer had.

Het is pas wanneer er een tweede kind positief test in de periode van 14 dagen na vaststelling van de eerste besmetting dat er sprake is van een cluster en dat jouw opvang moet gesloten worden. Zowel jijzelf als alle opvangkinderen moeten 14 dagen in thuisisolatie. Je moet bovendien ook getest worden. De opvangkinderen niet.

Voor kinderen ouder dan 3 jaar

Indien een kind ouder dan 3 jaar ziektesymptomen van het coronavirus vertoont dan moet het getest worden.

Kinderen die onder hetzelfde dak wonen als iemand die ziek is, moeten in thuisisolatie blijven en worden ook getest.

2. Advies thuisisolatie bij een reis naar een oranje of rood risicogebied

Ouders nemen vakantie en sommigen onder hen trekken naar het buitenland. Via een brief zullen we aan ouders communiceren om de richtlijnen van de federale regering te volgen en 14 dagen in thuisisolatie te gaan wanneer ze op reis geweest zijn naar een risicogebied met een oranje of rode kleur.

Van zodra ouders hun kind terug naar de opvang brengen, dan bevestigen ze stilzwijgend dat ze niet in deze zones verbleven hebben of dat ze reeds 14 dagen quarantaine doorlopen hebben. 

 

 

Gepubliceerd op maandag 13 juli 2020 15.30 u.