Vacature: Directeur Externe Relaties - niveau A5a-A5b (deadline: 14 februari 2021)

Stad Oostende organiseert een selectie voor de functie van directeur Externe Relaties

Jobinhoud:

De nieuwe eengemaakte organisatie Stad Oostende krijgt stilaan zijn finale vorm. Nieuw in de organisatie is een directie ‘Externe Relaties’ en daarvoor zoeken we een enthousiaste directeur. Het kernwoord van deze nieuwe directie is interactie, in de ruime zin. Externe relaties coördineert het evenementenbeleid van Stad Oostende: organisatoren van evenementen zullen er terecht kunnen, zowel voor de administratieve afhandeling als een meer inhoudelijke coaching van hun evenement. Ook alle plechtigheden, ceremonieën en eigen stadsevenementen (zoals de organisatie van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie of de Oostendedag) behoren tot het takenpakket. Daarnaast neemt ook burgerparticipatie een belangrijke plaats in binnen Externe Relaties. Deze directie organiseert zelf stadsbrede participatie en biedt ondersteuning aan andere diensten die zelf een specifiek participatieproject op poten willen zetten. De interactie krijgt tenslotte ook een internationale dimensie, want ook internationale samenwerking valt onder Externe Relaties. Kortom, een boeiend en uiteenlopend takenpakket!

De nieuwe directie Externe Relaties zal vooral bestaan uit een team van 'doeners', uit mensen die het woord ‘dienstverlening’ zijn volledige kracht willen geven en zo Stad Oostende op de kaart willen zetten en in contact willen treden met de burger. Alles gebeurt vanuit een sterke klantgerichte aanpak. Er is ruimte voor een eigen visie, creativiteit, experiment, denken en doen ... in een uitdagende wisselwerking met de burger.

 Voorwaarden:

  • je beschikt over een masterdiploma of een bachelordiploma
  • je hebt minstens 1 jaar relevante beroepservaring

Aanbod:
We bieden je een voltijds contract onbepaalde duur, een bruto startsalaris min. € 4.120 en max. € 7.051. Je werkervaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximaal 10 jaar meegenomen voor de bepaling van je startloon.
We bieden de mogelijkheid tot het werken in een systeem van glijtijden met een goede verhouding werk-privé, je krijgt gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques € 5, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, je kan gebruik maken van ons personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden.

Selectieprocedure:

De selectie bestaat uit een verkennend gesprek, een assessment center en een jurygesprek (inclusief managementcase).

1. Verkennend gesprek :

In dit selectieonderdeel wordt een beperkt aantal competenties, motivatie en inzicht in de functie gemeten aan de hand van een interview met de selectiecommissie.
Dit deel is eliminerend en staat op 50 punten. De kandidaten moeten minstens 50% halen om te slagen voor dit onderdeel.

2. Assessment Center :

Dit gedeelte bestaat uit een competentiegericht interview, onderzoek naar capaciteiten en testen op managementvaardigheden en leiderscapaciteiten op het niveau van de functie aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. Het assessment center resulteert in een van volgende beoordelingen : niet geschikt, geschikt.

Kandidaten met een beoordeling ‘geschikt’ worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.

3. Jurygesprek inclusief managementcase :

Dit deel bestaat uit een competentiegericht interview met de selectiecommissie, vergezeld van een presentatieoefening (managementcase), waarin de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de vereisten van de functie getoetst wordt.

Dit gedeelte staat op 50 punten. De kandidaten moeten 50 % behalen om te slagen in dit selectieonderdeel.

Kandidaten moeten minstens 60 % op het eerste en het derde onderdeel samen behalen om te slagen in de selectieprocedure.

Kandidaten die deelnemen aan de wervingsselectie en die houder zijn van een bachelordiploma moeten tevens slagen voor een niveau- of capaciteitstest. De kandidaat die een attest of getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij/zij voor dezelfde of voor een vergelijkbare functie bij dezelfde of bij een andere overheid al eerder geslaagd is voor een niveau- of capaciteitstest wordt vrijgesteld van deelname aan een niveau- of capaciteitstest

Rekening houdend met de voorschriften inzake COVID-19 kan elke proef online afgenomen worden. De reserve is 4 jaar geldig.


Solliciteren:
Solliciteren kan enkel online tot en met 14 februari 2021 via onderstaande link: Solliciteren bij Stad Oostende: Directeur Externe Relaties - niveau A5a-A5b (deadline: 14 februari 2021)

Voor meer informatie over de job: Vicky Pettens – Departementshoofd Publieke relaties; vicky.pettens@oostende.be of 059 25 89 00

Voor meer informatie over de examenprocedure: Michel Vermeersch – Coördinator loopbaanbegeleiding directie personeel; michel.vermeersch@oostende.be  of 059 .25 82 21.

Gepubliceerd op dinsdag 12 januari 2021 15.58 u.