Economisch Huis oostende start met nieuw project rond loopbaanbegeleiding

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze lokale economie, daar is geen twijfel over mogelijk. Momenteel worden er heel wat maatregelen voorbereid en gerealiseerd op Vlaams en federaal niveau om mensen die als gevolg van de pandemie werkloos werden te ondersteunen.

Ook in Oostende worden extra inspanningen geleverd om onze inwoners zo goed mogelijk te begeleiden naar een nieuwe job, waar ze zich bovendien ook goed bij voelen. Zo wordt er ingezet op loopbaanbegeleiding, een traject dat mensen stimuleert om hun plaats te ontdekken en hun eigen talenten te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

Meer Oostendenaars eigen loopbaan in handen laten nemen.

Wat is loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding helpt je jouw eigen loopbaan in handen te nemen. Via het traject krijg je zicht op de richting die je loopbaan kan uitgaan op de arbeidsmarkt en kan je aan de hand van een persoonlijke begeleiding je loopbaancompetenties ontdekken, versterken en verder ontwikkelen.

Daarnaast worden deelnemers actief ondersteund bij het nemen van loopbaanbeslissingen. Het traject resulteert in de opmaak van een eigen ontwikkelingsplan en heeft een impact op jouw flexibiliteit op de arbeidsmarkt en je persoonlijke toekomstperspectieven.

Het doel

Loopbaanbegeleiding daagt de deelnemers uit om regie te nemen over de eigen loopbaan én biedt de nodige tools om die regie te kunnen uitvoeren. Het traject heeft niet per se als doelstelling om te veranderen van job. Het wil vooral zelfinzicht bevorderen. Zo kan het zijn dat de uitkomst van deze loopbaanbegeleiding ervoor zorgt dat je je gaat heroriënteren of bijscholen in jouw eigen bedrijf of dat je inziet dat jouw huidige functie net op jouw lijf geschreven is.

Met dit project wil het Economisch Huis Oostende de drempel verlagen door financiële ondersteuning te bieden aan diegenen die een loopbaanbegeleiding willen volgen.

Praktische informatie

Alle Oostendenaars komen in aanmerking om zich in te schrijven voor de loopbaanbegeleiding. Of je nu zelfstandige bent, werknemer, tijdelijk werkloos, of als je gewoon nood hebt aan zelfreflectie, alle opties zijn mogelijk. De enige vereiste is dat je inwoner bent van Oostende en tot de beroepsactieve bevolking behoort.

Een standaard loopbaanbegeleidingstraject omvat in totaal 7 uur begeleiding (een eerste deel van 4 uur en een tweede deel van 3 uur). Elke Oostendenaar kan de eerste 4 uur van het traject gratis aanvragen. De kostprijs hiervan wordt terugbetaald, na aanmelding bij het Economisch Huis Oostende.


Indien je geïnteresseerd bent, dien je het traject online aan te vragen voor eind september 2021. Het Economisch Huis Oostende voorziet om maximaal 50 loopbaantrajecten toe te kennen. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie surfen naar de website www.economischhuis.be/oostende2work

Gepubliceerd op woensdag 3 maart 2021 18.20 u.