Vaccinatiestrategie met extra aandacht voor toegankelijkheid

Bij de organisatie van het vaccinatiecentrum in het Kursaal werd van bij de opstart ingezet op toegankelijke infrastructuur en voorzieningen en het wegwerken van drempels. Een stappenplan en filmpje zorgen ervoor dat je je bezoek kan voorbereiden.

Het vaccinatiecentrum is voor iedereen vlot bereikbaar door een doordacht vervoers- en mobiliteitsplan. Het centrum is ook rolstoeltoegankelijk en assistentie ter plaatse is mogelijk. Inter vzw, het expertisecentrum voor toegankelijkheid, screende de infrastructuur. Op vlak van communicatie is er extra aandacht voor het bereiken van de digitaal minder actieve inwoners.

De vaccinatiestrategie zorgt ervoor dat alle inwoners van ons land een vaccin krijgen tegen het coronavirus. De inwoners van Oostende en Middelkerke kunnen hiervoor terecht in vaccinatiecentrum Kursaal.  

Bezoek voorbereiden

Sommige inwoners hebben nood aan extra informatie of vinden het belangrijk om hun bezoek zo goed mogelijk voor te bereiden. In samenwerking met vzw Victor werd een stappenplan uitgewerkt. Dit plan toont stap voor stap hoe het bezoek aan het vaccinatiecentrum zal verlopen en wat je mag verwachten. Er is ook een video van het stappenplan -  met ondersteuning Vlaamse Gebarentaal – beschikbaar.

Mindermobielenvervoer

Vlot naar het vaccinatiecentrum komen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In het mobiliteitsplan van het vaccinatiecentrum is er dan ook ruime aandacht voor wie minder mobiel is. Wie graag naar het vaccinatiecentrum wil komen maar er niet op eigen kracht kan geraken en ook het openbaar vervoer niet kan nemen, kan beroep doen op gratis vervoer. Stad Oostende en gemeente Middelkerke werken hiervoor samen met CM, I-mens en Minder Mobiele Centrale Handio. Het vaccinatiecentrum neemt de kosten voor zijn rekening. Als je je ook op deze manier niet kan verplaatsen, kan je thuis gevaccineerd worden. Dit blijft wel de uitzondering en kan enkel op specifieke vraag van de behandelende arts.

Kiss-and-ridezone en vlot parkeren

Het vaccinatiecentrum stelde een mobiliteitsplan op. Tijdens je vaccinatie kan je gratis 1u15 parkeren in Parking Kursaal 1. Je krijgt hiervoor een parkeercheque aan het onthaal van het vaccinatiecentrum. In de omgeving van het Kursaal zijn kiss-and-ridezones voorzien in beide richtingen. De parkeerstroken aan de Leopold II-laan zijn omgezet in parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Taxi's of wagens voor mindermobielenvervoer kunnen wachten op een strook vlak aan het Kursaal.

Assistentie en rolstoeltoegankelijkheid

Iedereen die dit nodig heeft, mag 1 begeleider of mantelzorger meebrengen naar het vaccinatiecentrum. Tijdens de vaccinatie kan deze begeleider wachten in een aparte zitruimte. Wie zelf niemand heeft om zich bij te staan kan ter plaatse terecht bij de stewards, zij helpen je graag. Wie minder goed te been is, kan een rolstoel gebruiken. Assistentie kan je ook vooraf reserveren via het callcenter. In het vaccinatiecentrum is op de benedenverdieping een aparte vaccinatielijn voorzien voor mensen met een beperking. Deze lijn is vlot toegankelijk met een rolstoel. Het rolstoeltoegankelijk toilet is gemakkelijk bereikbaar via de lift. De infrastructuur van het vaccinatiecentrum werd gescreend door Inter vzw, het expertisecentrum voor toegankelijkheid.

Helder communiceren met iedereen

In het vaccinatiecentrum is signalisatie aangebracht in contrasterende kleuren (belangrijk voor mensen met een visuele beperking) en zijn er boodschappen in beeldtaal voorzien. Er is ook een ringleiding geïnstalleerd. Dit systeem zorgt ervoor dat de omgevingsruis gedempt wordt voor slechthorenden. Mensen die niet horen, kunnen een beroep doen op de dienst Digitaal Afstandstolken Vlaamse Gebarentaal in samenwerking met CAB. Hiervoor hoef je vooraf geen afspraak te maken.

Het is belangrijk dat ook Oostendenaars die niet of minder digitaal actief zijn, helemaal mee zijn. Daarom vind je in het aprilnummer van het stadsmagazine De Grote Klok een stappenplan en een overzicht van de meestgestelde vragen. Er zijn ook folders voorzien met praktische informatie over het vaccineren en vaccinatiecentrum Kursaal. Deze folders vind je in het stadhuis, campus Edith Cavell, en de bibliotheek. Ze worden ook via maaltijdbedeling en thuiszorgdiensten verspreid.  

Meestgestelde vragen

Op www.oostende.be/vaccinatie staat een up-to-date overzicht van de meestgestelde vragen. Met vragen over het vaccinatiecentrum of voor extra informatie kan je ook elke werkdag van 10u tot 19u30 terecht in het callcenter. Dit zowel telefonisch via het gratis nummer 0800 62 433 als per mail via vaccinatiecentrum@oostende.be.

Gepubliceerd op maandag 22 maart 2021 14.20 u.