Aanpassingswerken Aartshertoginnestraat

Op maandag 12 april 2021 starten de werkzaamheden voor de heraanleg van het voetpad tussen de huisnummers 5 en 23. Ter hoogte van de schoolingang wordt in het kader van een veiligere schoolomgeving een zebrapad aangelegd in groene en witte betonkeien.

Op maandag 12 april 2021 starten de werkzaamheden voor de heraanleg van het voetpad tussen de huisnummers 5 en 23. Ter hoogte van de schoolingang wordt in het kader van een veiligere schoolomgeving een zebrapad aangelegd in groene en witte betonkeien. Het zebrapad ter hoogte van huisnummer 20 wordt verwijderd.

De werken zullen een tweetal weken duren: één week voor de uitbraak en heraanleg en één week voor het uitharden van de rijweg.

Tijdens de werken is doorgaand verkeer helaas niet mogelijk. Garages buiten de werkzone blijven wel bereikbaar. Het verkeersbord op de hoek van de Sint Paulusstraat - Aartshertoginnestraat dat normaal de verboden rijrichting aangeeft, wordt tijdelijk afgedekt waardoor ook de garages voorbij de werkzone bereikbaar blijven via de Sint-Paulusstraat.

Om de ophaling van huisvuil, PMD, papier en karton vlot te laten verlopen, vragen we aan de bewoners om alles op de dichtstbijzijnde hoek van de straat te plaatsen. 

De planning is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, T 059 25 87 10 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op woensdag 31 maart 2021 0.00 u.