Vacature: Beleidscoördinator Gezondheid - niveau A (deadline: 30 juni 2021)

Stad Oostende organiseert een selectie voor beleidscoördinator Gezondheid bij de dienst Mens en Maatschappij

VACATUREGEGEVENS

Functie:  Beleidscoördinator Gezondheid – niveau A1a-A3a

Dienst: Mens en Maatschappij

Aantal betrekkingen: 1

Omschrijving van de functie

Stad Oostende wil werk maken van een geïntegreerd gezondheidsbeleid en inzetten op het bewust maken van bewoners om gezonder te leven, zorgen voor meer gelijke gezondheidskansen, creëren van een gezondere leefomgeving en bruggen bouwen tussen gezondheid en andere beleidsdomeinen. In dit kader onderschreef Stad Oostende het charter ‘Gezonde Gemeente’ en participeert Stad Oostende aan de eerstelijnszone Bredene-Oostende.

Om dit beleid mee vorm te geven zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste beleidscoördinator.  Binnen de dienst Mens en Maatschappij maak je deel uit van een team beleidsmedewerkers die werken rond de thema’s toegankelijkheid, senioren, integratie, interculturaliteit, internationale samenwerking en gelijke kansen.

Taken

 • Je bent het Intern en extern aanspreekpunt rond gezondheidsthema’s
 • Je bent gezondheidsregisseur binnen een complex veld van partners en actoren
 • Je volgt de Vlaamse en Federale gezondheidsdoelstellingen op en stemt af met lokaal beleid
 • Op beleidsinhoudelijk niveau zie je de samenhang tussen diverse beleidsdomeinen en vertaal je deze naar beleidsvoorstellen
 • Je doet beleidsvoorbereidend werk :
 • Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen op en verzamelt knelpunten en vertaalt deze in gedragen beleidsvoorstellen rekening houdend met bestuurlijke prioriteiten
 • Je verzamelt data en inventariseert het bestaande aanbod
 • Je bent en blijft op de hoogte van lokale en bovenlokale acties , hervormingen en ontwikkelingen inzake gezondheid
 • Je zorgt voor wetenschappelijke onderbouw
 • Je participeert aan een breed netwerk binnen de welzijns-en gezondheidssector en maakt actief verbinding tussen relevante partners: vb. Je bent lid van het Netwerk OverKop dat het concept OverKop bewaakt in de praktische werking van het OverKophuis Oostende
 • Je werkt actief en nauw samen met de Eerstelijnszone Oostende-Bredene
 • Je werkt actief en nauw samen met Logo Brugge-Oostende in kader van preventie
 • Je trekt samen met de dienst Jeugd en de coördinator Netwerk Huis van het Kind het Overleg Jeugdwelzijnswerk waar de focus ligt op acties die het mentaal welzijn van de jongeren bevordert
 • Je verzamelt, bundelt en volgt de signalen met betrekking tot gezondheid op in kader van het signalenbeleid
 • Je bent trekker van de hefboom gezondheid in kader van het armoedebestrijdingsplan van de stad Oostende waarbij de focus ligt op het aanpakken van de gezondheidsongelijkheid
 • Je bent hoofdcoördinator van het psychosociaal luik van de noodplanning
 • Je gaat pro actief op zoek naar de impact van maatschappelijke tendensen op kwetsbare groepen
 • Je bewaakt het zorgcontinuüm (gezondheidspreventie en gezondheidsbevordering, curatieve gezondheidszorg, nazorg en harm reduction)

Profiel:

 • Je hebt een grote interesse in wat er leeft en gebeurt in de samenleving/maatschappij
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig
 • Je bent in staat om helder en beknopt verslag te maken en duidelijke adviezen te formuleren
 • Je werkt oplossings-en resultaatgericht
 • Je bent een uitstekende netwerker waarbij je de verbindende schakel bent
 • Je speelt soepel in op veranderingen binnen de eigen opdracht, de organisatie of externe omgeving
 • Je bent stressbestendig en kan indien nodig flexibel en tegen deadline werken
 • Je stimuleert overleg en kan vlot samenwerken
 • Je kan draagvlak creëren bij partijen met diverse en soms schijnbaar tegengestelde belangen
 • Je kan goed schakelen tussen bestuur, ambtelijke organisatie en externe partners
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen in de organisatie
 • Je bent assertief en dynamisch

Voorwaarden:

Bij aanwerving:

 • Je bent houder van een masterdiploma of een bachelor diploma.
 • Kandidaten die houder zijn van een bachelor diploma hebben minstens één jaar relevante beroepservaring.

Aan de diplomavoorwaarde moet voldaan zijn bij het sluiten van de oproep.

De examenprocedure bestaat uit volgende proeven: een verkennend gesprek, een schriftelijke case en een mondelinge proef. Kandidaten met een  bachelor diploma moeten eveneens slagen voor een niveau- of capaciteitstest.   De reserve is vier jaar geldig.

Aanbod

Voltijds contract - 38 uur per week
Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Bijkomende voordelen

Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren bij Stad Oostende: Beleidscoördinator Gezondheid - niveau A (deadline: 30 juni 2021) en dit ten laatste op 30 juni 2021. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma. 

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Contactpersoon : Cosette De Keyser (059/25.82.07) of via e-mail: cosette.dekeyser@oostende.be

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

Gepubliceerd op maandag 7 juni 2021 10.13 u.