Vacature: mecanicien directie Openbaar Domein - niveau D (deadline: 22 mei 2019)

Er wordt een wervingsselectie georganiseerd voor de functie van contractueel mecanicien (niveau D) bij de directie Openbaar Domein.

FUNCTIE: Je staat in voor het onderhoud en de herstellingen van het wagenpark van de directie Openbaar Domein.

WERVINGSVOORWAARDEN (CONTRACTUEEL VERBAND)

  1. houder zijn van een rijbewijs B (aan deze voorwaarde moet voldaan zijn bij het sluiten van de oproep)
  2. slagen in een wervingsselectie

Prestatiebreuk: voltijds - 38 uur per week

Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer of fietsvergoeding), hospitalisatieverzekering

SELECTIEPROGRAMMA                       

Praktische en mondelinge proef
De selectieproef bestaat uit een praktische proef en een mondeling gedeelte. De kandidaat voert een praktische proef uit. Aansluitend aan de praktische proef volgt een mondeling gedeelte waarbij teruggekomen wordt op de uitvoering van het praktisch gedeelte en waarbij ook gepeild wordt naar de motivatie en de werkattitudes van de kandidaat.

De selectiecommissie maakt een lijst op van de geschikt bevonden kandidaten.

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

De kandidatuur bestaande uit een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste rijbewijs en een curriculum vitae moet uiterlijk op 22 mei 2019  via het digitaal loket Solliciteer online: mecanicien directie Openbaar Domein - niveau D (deadline: 22 mei 2019) aan de dienst Personeel worden bezorgd.  

BIJKOMENDE INLICHTINGEN krijg je in de Personeelsdienst, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende (tel. 059/25.82.09).

Contactpersoon : Miguelle Dejaeghere

 

GEMEENTELIJK EMANCIPATIEBELEID

De stad Oostende wil aan mannen en vrouwen gelijke kansen bieden om het beroep van hun keuze uit te oefenen.  Op grond van dit positieve actiebeleid worden vrouwen die belangstelling hebben voor deze functie uitdrukkelijk verzocht hun kandidatuur in te dienen.

Downloads

Gepubliceerd op donderdag 9 mei 2019 16.00 u.