Vacature: gemeenschapswacht Integrale Veiligheid - niveau C (deadline: 27 mei 2019)

Er wordt een wervingsselectie georganiseerd voor de functie van contractueel gemeenschapswacht (niveau C) bij de dienst Integrale Veiligheid

VACATUREGEGEVENS

Functie: Gemeenschapswacht (contractueel/niveau C)

Dienst: Integrale Veiligheid

Aantal betrekkingen: 2

Omschrijving van de functie

Het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving door preventief te werken rond criminaliteit- en overlastfenomenen; het sensibiliseren van de burgers aangaande veiligheid, criminaliteitspreventie en overlast; het informeren van de burgers om het veiligheidsgevoel te versterken; het informeren en signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op het vlak van veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving en openbaar domein; het uitoefenen van toezicht met het oog op het versterken van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid, het vaststellen van allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken en die gekoppeld zijn aan Gemeentelijke Administratieve Sancties in het kader van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Profiel

 • - Mondeling en schriftelijk communicatievaardig zijn
 • - Basiskennis computergebruik
 • - Zelfstandig en in team kunnen werken
 • - Burgerzin vertonen met respect voor medemensen
 • - Beschikken over een goede lichamelijke conditie
 • - Situaties goed kunnen inschatten, adequaat kunnen reageren en tegemoet komen aan de noden die zich stellen op het terrein
 • - Respect voor plichten en procedures
 • - Bereid zijn een uniform te dragen
 • - Met vrucht de basisopleiding voor gemeenschapswacht, de opleiding van gemeenschapswacht-vaststeller en de opleiding van gemachtigd opzichter beëindigen

Prestatiebreuk: Voltijds (38u/week)

Toelatingsvoorwaarden

 • - Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs
 • - Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid
 • - Geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie voor het gewenste profiel van de gemeenschapswacht
 • - Belg zijn
 • - Niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen van privédetective, een functie uitoefenen in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, lid zijn van een politiedienst of door de Koning bepaalde activiteit.

Bijkomende informatie: Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden – verlengbaar naar een contract onbepaalde duur) afhankelijk van subsidiëring.

Bijkomende voordelen: Maaltijdcheques, fietsvergoeding of terugbetaling woon-werkverkeer (abonnement openbaar vervoer), hospitalisatieverzekering na 1 jaar.

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, hetero- of holebigeaardheid of handicap.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan enkel online via Solliciteer online: gemeenschapswacht dienst Integrale Veiligheid - niveau C (deadline: 27 mei 2019) en dit tot uiterlijk 27 mei 2019. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae toe. Een recent uittreksel uit het strafregister model 596.2 (het vroegere model 2) moet worden aangevraagd maar mag later worden ingediend. Als je in Oostende woont, vraag dan het uittreksel digitaal aan via deze link. Woon je niet in Oostende, dan moet je naar het gemeentehuis van je eigen gemeente.

 

Contactpersoon: Miguelle Dejaeghere – dienst Personeel – tel: 059/25.82.09

Voor deze vacature worden selectieproeven georganiseerd.

Gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2019 8.00 u.