Vacature: Gemeenschapswacht-vaststeller - niveau C (permanente oproep)

Bij stad Oostende is er een vacature van voltijds gemeenschapswacht-vaststeller bij de dienst Gemeenschapswachten

VACATUREGEGEVENS

Functie: Gemeenschapswacht-vaststeller (contractueel/niveau C)

Dienst: Gemeenschapswachten

Omschrijving van de functie

Het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving door preventief te werken rond criminaliteit- en overlastfenomenen; het sensibiliseren van de burgers aangaande veiligheid, criminaliteitspreventie en overlast; het informeren van de burgers om het veiligheidsgevoel te versterken; het informeren en signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op het vlak van veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving en openbaar domein; het uitoefenen van toezicht met het oog op het versterken van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid, het vaststellen van allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken en die gekoppeld zijn aan Gemeentelijke Administratieve Sancties in het kader van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Profiel

 • Mondeling en schriftelijk communicatievaardig zijn
 • Basiskennis computergebruik
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Burgerzin vertonen met respect voor medemensen
 • Beschikken over een goede lichamelijke conditie
 • Situaties goed kunnen inschatten, adequaat kunnen reageren en tegemoet komen aan de noden die zich stellen op het terrein
 • Respect voor plichten en procedures
 • Bereid zijn een uniform te dragen
 • Met vrucht de basisopleiding voor gemeenschapswacht, de opleiding van gemeenschapswacht-vaststeller en de opleiding van gemachtigd opzichter beëindigen

Prestatiebreuk: Voltijds (38u/week)

Toelatingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs
 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid
 • In het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister model 596.1-33 GAS ambtenaar
 • Geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie voor het gewenste profiel van de gemeenschapswacht
 • Belg zijn
 • In het bezit zijn van rijbewijs B
 • Niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen van privédetective, een functie uitoefenen in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, lid zijn van een politiedienst of door de Koning bepaalde activiteit.

Aanbod:

Voltijds contract - 38 uur per week. Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden – verlengbaar naar onbepaalde duur) afhankelijk van subsidiëring met een bruto startsalaris van min. € 1.965 en max. € 3.598.

Bijkomende voordelen:

Wij bieden maaltijdcheques, mogelijkheid van hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren bij Stad Oostende: Gemeenschapswacht-vaststeller - niveau C (permanente oproep) .

Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en je rijbewijs B en een curriculum vitae toe. Het uittreksel uit het strafregister model 596.1-33 GAS ambtenaar kan onmiddellijk worden toegevoegd of moet uiterlijk vóór de selectieproeven aan de dienst Personeel worden bezorgd.

Contactpersoon : Cosette De Keyser (059/25.82.07) of via e-mail: cosette.dekeyser@oostende.be

Stad Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. 

SELECTIEPROGRAMMA

Indien er meer dan 10 kandidaturen worden ingediend, kan een preselectie worden georganiseerd.  De preselectie bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de competenties en de belangstelling voor de functie wordt getoetst. 

De geschikt bevonden kandidaten zullen daarna deelnemen aan een schriftelijke en mondelinge proef.

Voor deelname aan deze proeven ontvang je een persoonlijke uitnodiging via e-mail.

Gepubliceerd op vrijdag 18 juni 2021 10.13 u.