Twee nieuwe voetbaldoelen voor Mariakerke met wijksubsidie Wijkprikkels

Stad Oostende hervormde in 2019 de subsidiëring van de wijken onder de noemer Wijkprikkels. Voor 2021 werden er vijf nieuwe projectvoorstellen ingediend waarvan eind juni 2021 een project gerealiseerd werd: nieuwe voetbaldoelen voor de wijk Mariakerke. Een voorstel van YEP Mariakerke.

Onder de noemer Wijkprikkels kunnen Oostendenaars sinds 2019 projecten indienen om extra sfeer in de wijk te brengen of de wijk te helpen aanpakken. Zowel het reglement voor de straat- en wijkfeesten, als het reglement van Wijk in Beweging werden toen hervormd. De klemtoon moest verlegd worden. Voorheen lag de nadruk vaak op het evenementiële aspect terwijl nu de nadruk op duurzame projecten moet liggen die de wijk lang ten goede komen.

Wijkprikkels in Coronajaar

Voor 2020 werden er elf projectvoorstellen weerhouden door de wijkjury maar door de coronacrisis kon er slechts één projectvoorstel van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen plaatsvinden in de Wijk Stene (Nieuwe Stad). Stad Oostende besliste om de tien andere projectvoorstellen over te zetten naar 2021, zonder een nieuwe aanvraag te moeten doen.

Nieuwe initiatieven 2021

Voor 2021 werden er vijf nieuwe projectvoorstellen ingediend. Eén voorstel werd terug ingetrokken en een ander voorstel werd doorverwezen naar de subsidie voor wijkactiviteiten.

De goedgekeurde projecten van 2021 door de wijkjury zijn:

1.  Wijk Mariakerke: YEP (KVO) senioren - Voetbalgoals op de wijk

2.  Vuurtorenwijk: Samenlevingsopbouw - Kindvriendelijke omgeving creëren bij Zaal
Sluisvliet

3.  Centrum: Handelaars Kadzand Bonenplein - Vishappening met tentoonstelling en het plaatsen van kunstwerk.

Het is van cruciaal belang dat de gegeven subsidies op een duurzame manier de wijk of buurt ten goede komen. Een event kan nog georganiseerd worden, maar niet losstaand van een verduurzaamd element. Via dit burgerbudget hebben de inwoners rechtstreeks inspraak wat er met overheidsgeld gebeurt in hun eigen wijk.

Projectvoorstellen 2022

De Stad doet een warme oproep naar haar inwoners om nieuwe ideeën of voorstellen in te dienen. De aanvraag kan worden ingediend via https://www.oostende.be/wijkprikkels. De uiterste indieningsdatum voor projectvoorstellen 2022 werd verlengd tot 30 september 2021. Vanaf volgend jaar buigt de jury zich over de ontvankelijkheid van de projecten waarna de Oostendenaars de kans zullen hebben om op hun favoriete voorstel te stemmen. Per wijk kunnen de drie meest populaire projecten rekenen op financiële ondersteuning.

 
Gepubliceerd op donderdag 1 juli 2021 11.30 u.