Vacature: Verbalisant ruimtelijke ordening - niveau B (deadline: 8 augustus 2021)

Vacature: Verbalisant ruimtelijke ordening - niveau B (deadline: 8 augustus 2021)

Stad Oostende organiseert een selectie voor Verbalisant ruimtelijke ordening bij de Directie Samenleven - Dienst Handhaving

VACATUREGEGEVENS

Functie: Verbalisant ruimtelijke ordening - niveau B

Dienst: Dienst Handhaving  

Aantal betrekkingen: 2

Er wordt een vergelijkende selectie georganiseerd voor Verbalisant ruimtelijke ordening (B1-B3) voor de dienst Handhaving in contractueel verband. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een reserve.  De geldigheidsduur van de werfreserve bedraagt vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten.

JOBINHOUD

De Verbalisant ruimtelijke ordening ziet toe op de naleving van alle reglementaire bepalingen met betrekking tot de omgevingsvergunning en wetgeving ruimtelijke ordening. Dit houdt controles op het terrein, in gebouwen en op werven in. Je staat in voor een reactieve, bemiddelende en proactieve handhaving. Je werkt desgevallend samen met andere inspectiediensten en overheidsdiensten. Je staat in voor de opvolging en administratieve behandeling van de dossiers.

Je werkt in een klein team binnen de dienst Handhaving & Toezicht. Je houdt de trends en ontwikkelingen in het vakgebied bij. Dit onder meer door opleidingen en workshops.

Kennis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten is aanbevolen of je bent bereid om deze kennis op korte termijn te verwerven.

Het beschikken over een rijbewijs B is een troef.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Je beschikt over een bachelordiploma

Of je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een technische richting

Selectieprogramma

1. Indien je niet beschikt over een bachelordiploma dien je te slagen in een capacitaire proef: wordt onder voorbehoud van uitnodiging voorzien in de week van 16 augustus 2021

2. Schriftelijke proef: wordt onder voorbehoud van bevestiging toegestuurd op 24 augustus 2021 en dient te worden teruggestuurd uiterlijk 29 augustus 2021

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een thuisopdracht. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie.  Daarin wordt gepeild naar de kennis en expertise van de kandidaat en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.

De kandidaat krijgt hiervoor via e-mail een opdracht die hij/zij thuis mag voorbereiden. In deze e-mail wordt de uiterlijke termijn voor het indienen van de opdracht medegedeeld.

Vereist minimum : 25/50

3. Mondelinge proef 

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview inclusief toetsing profiel en waarbij een terugkoppeling naar de cases van de thuisopdracht mogelijk is.

Duur : 30 minuten

Vereist minimum : 25/50

Om te slagen moet de kandidaat over het totaal van de mondelinge en de schriftelijke proef 60/100 behalen.

Bijkomende informatie:

Voltijds: 38 uur per week

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden) met mogelijkheid tot verlenging naar een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een bruto startsalaris van min. € 2.509 en max. € 4.229.

Bijkomende voordelen: Wij bieden maaltijdcheques, de mogelijkheid tot aansluiting bij de hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep kan bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar in rekening worden gebracht voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren kan enkel digitaal via onderstaande link: Solliciteren bij Stad Oostende: Verbalisant ruimtelijke ordening - niveau B1-B3 (deadline: 8 augustus 2021) en dit ten laatste op 8 augustus 2021.

Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae toe. 

Contactpersoon: Maggy Bendels, maggy.bendels@oostende.be of via 059 59 10 97.

Stad Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.
Gepubliceerd op maandag 19 juli 2021 9.30 u.