Vacature: Arts - MSOC (niveau A)

Bij de Stad Oostende zijn er twee vacatures voor deeltijds (27u/week en 8,5u/week) contractueel (verslavings) Arts (niveau A) bij de dienst MSOC (Medisch Sociaal Opvangcentrum) en zijn antennepunt in Roeselare.

Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor (verslavings) arts (A6a-A7a) bij het MSOC in contractueel verband voor 8,5u per week en 27u per week.. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een werfreserve. De geldigheidsduur van de werfreserve bedraagt vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten.

Doelgroep:

Het MSOC staat in voor de ambulante opvang en begeleiding van mensen met een ernstige drugproblematiek. Kernbegrippen zijn laagdrempeligheid, multidisciplinariteit en harm-reduction (schadebeperkend werken). Er wordt medische en psychosociale hulp voorzien aan mensen die in de meer klassieke hulpverlening niet terecht kunnen.

Plaats in de organisatie:

De arts van het MSOC staat in voor de medische begeleiding van de cliënten. Hij/Zij is mede verantwoordelijk dat het MSOC op een transparante manier de vooropgestelde doelstellingen bereikt die voortvloeien uit de missie en de visie van het MSOC conform de conventie tussen het Stadsbestuur en het RIZIV. Hij/Zij rapporteert rechtstreeks aan de directeur van het MSOC.

Omschrijving van de functie:                                       

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de medische opdrachten van het MSOC.
 • Je begeleidt de verpleegkundigen wat hun medische opdrachten betreft.
 • Je bewaakt mee het medisch luik binnen de multidisciplinaire werking en verzekert de kwaliteit van de
 • dienstverlening.
 • Je staat samen met het medisch en psychosociaal team in voor intakes, cliëntbegeleiding en
                      crisisopvang.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor een correct dossierbeheer, rapportage en andere administratieve
  procedures.
 • Je hebt een adviserende en motiverende functie naar de teamleden.
 • Je neemt actief deel aan interne en externe overlegstructuren en staat in voor een optimale
  netwerkontwikkeling.
 • Je rapporteert aan de directeur van het MSOC.

Voorwaarden:

 • Houder zijn van een diploma doctor in de Geneeskunde.
 • In bezit van rijbewijs B.
 • Basiskennis van Harm Reduction en bemoeizorg.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • In staat om zowel individueel als in team te werken.
 • Flexibiliteit en stressbestendigheid.
 • Ervaring met verslavingsproblematiek en kennis van de drughulpverlening is een pluspunt.

Aanbod:

Een contract voor deeltijds 27u/week in Oostende of deeltijds 8,5u/week in het antennepunt (kunnen nog verder opgesplitst worden).

 

Wij bieden maaltijdcheques, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, hospitalisatieverzekering, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming.

Informatie en inschrijving:

 Solliciteer online: contractueel arts bij het MSOC (deadline: 31 augustus 2019)en dit ten laatste op zaterdag 31 augustus 2019. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en een kopie van het rijbewijs B. Mogelijks wordt de oproep verlengd, kijk steeds voor de meest recente informatie op de website!

Voor deze vacature worden selectieproeven georganiseerd, de kandidaten moeten 60 op 100 halen om te slagen.

Vragen? Neem contact op met Piet Dheedene, directeur MSOC Oostende, 059/51 63 29.

 

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

Gepubliceerd op dinsdag 28 mei 2019 10.13 u.