Vacature: coördinator gemeenschapswachten dienst Integrale Veiligheid - niveau B (deadline: 11 augustus 2019)

Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor de contractuele betrekking van coördinator gemeenschapswachten (niveau B) bij het stadsbestuur Oostende waarbij de rangschikking gebeurt in volgorde van het behaalde resultaat. Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van vier jaar.

De coördinator gemeenschapswachten coördineert en begeleidt het team van gemeenschapswachten en bouwt samen met hen het werkveld uit.

  • Als coördinator bevindt u zich in een overkoepelende functie die typische managementvaardigheden vereist zoals :
  • Leiding geven en motiveren van het team gemeenschapswachten
  • Coördinatie en opvolging van de taken van de gemeenschapswachten (preventietips geven, overlast voorkomen, signaleren en vaststellen)
  • Interne en externe communicatievaardigheden.

Ervaring binnen het werkveld is een pluspunt maar geen must.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

  1. houder zijn van een diploma dat in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in een betrekking van niveau B (bachelor in een sociale richting)
  2. slagen in een vergelijkend wervingsexamen

Aan de diplomavoorwaarde moet voldaan zijn bij het sluiten van de oproep.

Selectieprogramma

Preselectie

 Indien er meer dan 15 kandidaten zijn ingeschreven wordt een voorafgaande preselectie georganiseerd.  De preselectie bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de competenties en de belangstelling voor de functie worden getoetst.
Vereist minimum : 12/20
De score behaald op de preselectie wordt niet meegenomen naar de schriftelijke en mondelinge proef.

Schriftelijke proef (thuisopdracht)

Er wordt een gevallenstudie opgemaakt in verband met de te begeven functie, waarin kan worden gepeild naar de vaktechnische kennis van de kandidaat.  Deze gevallenstudie is zo opgemaakt dat het de jury de gelegenheid biedt om zich een oordeel te vormen over de algemene inzichten van de kandidaat in het vakgebied en meer in het bijzonder in de wijze waarop de kandidaat deze algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.

Vereist minimum: 25/50

Mondelinge proef

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij er een terugkoppeling is naar de gevallenstudie van de thuisopdracht. 

Duur : 30 minuten

Vereist minimum: 25/50

Om te slagen moet de kandidaat ten minste 60 op 100 halen.

Prestatiebreuk: voltijds: 38 uur per week

Bijkomende informatie: In eerste instantie gaat het om een vervangingsovereenkomst (vervanging onbetaald verlof vanaf 01/07/2019 - 30/06/2020)

Bijkomende voordelen:

  • - Maaltijdcheques
  • - Fietsvergoeding
  • - Hospitalisatieverzekering

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

Solliciteren kan meteen online via Solliciteer online: coördinator gemeenschapswachten dienst Integrale Veiligheid - niveau B (deadline: 11 augustus 2019) Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een afschrift van het vereiste diploma en een curriculum vitae toe. Uiterlijke datum van inschrijving is 11 augustus 2019.


De openingstijden van de dienst Personeel zijn :

- maandag en woensdag : van 09.00 uur tot 16.00 uur

- dinsdag : van 13.00 uur tot 16.00 uur

- donderdag : van 09.00 uur tot 11.30 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur

- vrijdag : van 09.00 uur tot 13.00 uur

 Contactpersoon : Miguelle Dejaeghere: 059/25.82.09 of via e-mail: miguelle.dejaeghere@oostende.be

 Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.  Iedereen mag  zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

Gepubliceerd op dinsdag 4 juni 2019 13.00 u.