Vacature: Coördinator ontmoetingscentra - niveau A1a-3a (deadline: 30 november 2021)

Vacature: Coördinator ontmoetingscentra - niveau A1a-3a (deadline: 30 november 2021)

Wil je een rol spelen in het verbinden van de Oostendenaar? Heb je coördinerende en leidinggevende talenten? Dan is deze job iets voor jou!

Oostende telt tien ontmoetingscentra die als lokale dienstencentra van de verschillende wijken fungeren. De OC’s zijn sociale kruispunten die alle Oostendenaars met elkaar willen verbinden. Het bevorderen van sociale contacten en de levenskwaliteit voor elke Oostendenaar vormt hierbij de rode draad. De ontmoetingscentra willen actief inzetten op het voorkomen van eenzaamheid en gaan hiervoor heel wat partnerschappen aan met andere organisaties.

Jobinhoud

De Coördinator Ontmoetingscentra is verantwoordelijk voor de tien ontmoetingscentra in de Stad Oostende. Je zorgt voor een optimale en professionele samenwerking tussen de verschillende OC’s en  waakt erover dat de verschillende centra hun verbindende missie waarmaken. Hiervoor zet je een efficiënte werking op poten en garandeer je dat elk ontmoetingscentrum een kwalitatief aanbod heeft, dat aangepast is aan de noden en de troeven van elke wijk.

Je geeft leiding aan het team van de verschillende centrumleiders en motiveert hen in hun dagelijkse opdracht om een ontmoetingscentrum te runnen dat er kan zijn voor elke Oostendenaar. Daarnaast versterk je de samenhorigheid van het volledige team en werk je mee aan de vlotte samenwerking en kruisbestuiving tussen de verschillende ontmoetingscentra.

Als coördinator ligt jouw focus vooral op de overkoepelende operationele werking van de ontmoetingscentra. Je rapporteert aan het diensthoofd Buurten en Wijken.

Wat verwachten we van je?

We verwachten dat je goede communicatieve vaardigheden kan voorleggen en dat je een team kan coachen en motiveren in hun werk.

Je bent een geboren netwerker die mensen en organisaties vlot in verbinding brengt met elkaar. Daarbij geloof je in de kracht van de buurt en wil je de motor zijn om de laagdrempelige en kwaliteitsvolle buurtwerking op poten te zetten.

Daarnaast ben je een vlotte planner en ben je een krak in probleemoplossend werken. Verder is een affiniteit met zorgthema’s, buurt- en vrijwilligerswerking een pluspunt.

Voorwaarden:

Je bent houder van een masterdiploma OF je bent houder van een bachelordiploma met één jaar relevante beroepservaring.

Aanbod:

We bieden je een voltijds contract onbepaalde duur, een bruto startsalaris min. € 3.107 en max. € 5.469. Je werkervaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximaal 10 jaar meegenomen voor de bepaling van je startloon.

We bieden de mogelijkheid tot het werken in een systeem van glijtijden met een goede verhouding werk-privé en plaatsonafhankelijk werk. Daarnaast krijg je gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques € 5, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas. Bovendien kan je gebruik maken van ons personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden.

Selectieprogramma:

De selectie bestaat uit een verkennend gesprek en een jurygesprek (inclusief case). Kandidaten met een bachelordiploma moeten eveneens slagen voor een niveau- of capaciteitstest.

Indien je reeds met gunstig gevolg deelnam aan een niveau- of capaciteitstest dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen twee jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken.

1.Verkennend gesprek

In dit selectieonderdeel wordt een beperkt aantal competenties, motivatie en inzicht in de functie gemeten aan de hand van een interview met de selectiecommissie.

Dit deel is eliminerend.

2.Jurygesprek inclusief functiegerichte case

Dit deel bestaat uit een competentiegericht interview met de selectiecommissie, vergezeld van een presentatieoefening (functiegerichte case), waarin de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de vereisten van de functie getoetst wordt.

Dit gedeelte staat op 100 punten. De kandidaten moeten 60 % behalen om te slagen voor de selectieprocedure.

Bijkomende informatie? 

Wil je meer informatie over jouw opdracht als coördinator ontmoetingscentra? Neem dan contact op met ille.lambrecht@oostende.be, Directeur Samenleven.

Voor meer info over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij Maggy Bendels: maggy.bendels @oostende.be  of 059 59 10 97.

Sollicitatieprocedure:

Jouw kandidatuur bestaande uit een gemotiveerde sollicitatiebrief, een kopie van het gevraagde diploma en een curriculum vitae moet uiterlijk op 30 november 2021 via onderstaande link aan de dienst Personeel worden bezorgd:

Vacature: Coördinator ontmoetingscentra - niveau A1a-3a (deadline: 30 november 2021)

Schrijf je in op de vacaturenieuwsbrief

Gepubliceerd op dinsdag 19 oktober 2021 14.00 u.