Nieuw polyvalent clublokaal in Sportpark De Schorre voor drie Oostendse sportclubs

Stad Oostende besliste om in Sportpark De Schorre een gemeenschappelijk clublokaal te bouwen voor baseballclub Piranhas Oostende, Ostend Exiles Cricket Club en American footballclub Ostend Pirates. De infrastructuur voorziet in alle noden van de clubs en voldoet aan alle toegankelijkheidsvereisten.

In Sportpark de Schorre bevinden zich verspreid over het terrein heel wat kleedruimtes en lokalen. Achteraan het sportpark (aan de Klemskerkestraat) was er echter nog geen infrastructuur voorzien. Daarom werd op deze locatie tijdelijk een zeecontainer geplaatst voor de opslag van materiaal. Stad Oostende voorziet nu een definitieve oplossing. Achteraan Sportpark De Schorre wordt een gedeeld clublokaal gebouwd voor de baseballclub Piranhas Oostende, Ostend Exiles Cricket Club en de American footballclub Ostend Pirates.

Bouwen aan de sportieve toekomst van Oostende

De voorbije maanden hebben ons meer dan ooit geleerd dat sporten en gezond blijven, maar ook menselijk contact, van het allergrootste belang is. Zonder goede sportinfrastructuur is dat onmogelijk. Daarom investeren we in dit gloednieuwe clubhuis waar drie sportclubs eindelijk hun vast stek krijgen. Zo versterken we een gezonde geest in een gezond lichaam en geven we het sociaal leven in onze stad een boost.

Het clubhuis omvat:

  • 5 kleedkamers met douche
  • 2 kleedkamers voor scheidsrechters
  • polyvalente ruimte met kitchenette / bar
  • publieke sanitaire voorzieningen
  • overdekt terras
  • 3 grote bergingen

Het volledige clubhuis zal voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. De totale bouwkost wordt geraamd op +/- 985.000 euro excl. btw.

De start van de werken is voorzien voor het najaar van 2022.

Sportclubs in de kijker

Na overleg met de sportclubs en het ontwerpbureau werd in 2020 een voorontwerpstudie uitgevoerd  waarbij rekening werd gehouden de behoeften van de verschillende clubs.

De realisatie van het nieuwe clubhuis past binnen de acties van het meerjarenplan 2020 - 2025:

  • het stimuleren en ondersteunen van sportclubs bij de aankoop van aangepast sportmateriaal en de inrichting van aangepaste sportinfrastructuur;
  • het helpen faciliteren van de nichesporten in Oostende.

De Baseballclub Piranhas werd opgericht in 1999. Ze hebben een honderdtal leden. Klik hier voor hun website.

De Ostend Exiles Cricketclub werd officieel opgericht in 2020, maar bestaat eigenlijk al sinds 2001. Ze hebben een vijftigtal leden en kwalificeerden zich onlangs voor de European Cricket League in Spanje. Klik hier voor hun Facebookpagina.

De American Footballclub Ostend Pirates werd officieel opgericht in 2012, maar bestaat al sinds de jaren '90. Ze hebben een honderdtal leden. Klik hier voor hun website.

Gepubliceerd op donderdag 23 december 2021 14.15 u.