Vacature: Contractueel fietsambtenaar cel Mobiliteit - niveau B (deadline: 05 augustus 2019)

Er wordt een vergelijkende selectie georganiseerd voor de contractuele betrekking van fietsambtenaar (B1-B3) bij het departement Ruimte, directie Omgeving - cel Mobiliteit

De fietsambtenaar werkt een fietsvriendelijk beleid voor de stad Oostende uit, waardoor er wordt bijgedragen tot een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit (inclusief een beleid inzake verkeerseducatie).

 

Er wordt een vergelijkende selectie georganiseerd voor de contractuele  betrekking van fietsambtenaar (B1-B3) bij het departement Ruimte, directie Omgeving - cel Mobiliteit. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een reserve, waarvan de geldigheidsduur bepaald is op vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten. 

 

WERVINGSVOORWAARDEN

 1. onderdaan zijn van een lid van de Europese Unie;
 2. ten minste 18 jaar oud zijn;
 3. de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 4. van een gedrag zijn dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking wat bewezen wordt door een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één maand;
 5. houder zijn van het vereiste diploma en getuigschrift behaald in het Nederlands; bij ontstentenis van dergelijk diploma en getuigschrift moet de kennis van het Nederlands vooraf bewezen worden door een examen georganiseerd door SELOR (voorheen Vast Wervingssecretariaat);
 6. houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor het niveau B (bachelor in om het even welke richting)
 7. medisch geschikt bevonden worden door de Arbeidsgeneesheer;
 8. slagen voor een vergelijkende wervingsselectie.

 

Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op het ogenblik van de indiensttreding.  Bovendien moet reeds bij het sluiten van de oproep voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld onder de nummers 1, 2, 5 en 6.

Selectieprogramma

Indien er meer dan 15 kandidaten zijn ingeschreven wordt een voorafgaande preselectie georganiseerd.  De preselectie bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de competenties en de belangstelling voor de functie worden getoetst.
Vereist minimum : 12/20
De score behaald op de preselectie wordt niet meegenomen naar de schriftelijke en mondelinge proef

 

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een thuisopdracht. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie.  Daarin wordt gepeild naar de kennis en expertise van de kandidaat en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.

De kandidaat krijgt hiervoor via e-mail een opdracht die hij/zij thuis mag voorbereiden. In deze e-mail wordt de uiterlijke termijn voor het indienen van de opdracht medegedeeld.

Vereist minimum : 25/50

De mondelinge proef bestaat uit een korte presentatie en een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij een terugkoppeling is naar de cases van het schriftelijk gedeelte.

Duur: 30 min

Vereist minimum : 25/50

Totaal  moet minstens 60/100 worden behaald.

Prestatiebreuk: voltijds: 38 uur per week

Bijkomende voordelen:

 • Maaltijdcheques
 • Fietsvergoeding
 • Hospitalisatieverzekering

Voor de belangstellenden wordt een informatievergadering georganiseerd.  Die vergadering vindt plaats op  woensdag 31 juli 2019 om 18.30 uur in de  Conferentiezaal op de gelijkvloerse verdieping van het Stadhuis. 

 

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

Solliciteren kan meteen online via Solliciteer online: Contractueel fietsambtenaar cel Mobiliteit - niveau B (deadline: 05 augustus 2019) Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een afschrift van het vereiste diploma en een curriculum vitae toe. Uiterlijke datum van inschrijving is 05 augustus 2019.


De openingstijden van de dienst Personeel zijn :

- maandag en woensdag : van 09.00 uur tot 16.00 uur

- dinsdag : van 13.00 uur tot 16.00 uur

- donderdag : van 09.00 uur tot 11.30 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur

- vrijdag : van 09.00 uur tot 13.00 uur

 Contactpersoon : Miguelle Dejaeghere: 059/25.82.09 of via e-mail: miguelle.dejaeghere@oostende.be

 Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.  Iedereen mag  zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

Gepubliceerd op maandag 1 juli 2019 13.30 u.