Solliciteren bij het Stadsbestuur: Maatschappelijk werker/verpleegkundige MSOC - niveau B (deadline: 08 augustus 2019)

Bij de Stad Oostende is er bij de dienst MSOC (Medisch-Sociaal Opvangcentrum) een deeltijdse vacature (19u/week) van maatschappelijk werker/verpleegkundige (niveau B) voor de antennepunten in Kortrijk en Roeselare.

Het MSOC

Het MSOC is een ambulant centrum voor verslaafden aan illegale drugs. Het gaat om een laagdrempelige en multidisciplinaire hulpverlening aan personen met een drugsprobleem die het gevoel hebben nergens meer terecht te kunnen voor hulp. Het MSOC beoogt een verbetering van de algemene toestand van de cliënten. Er wordt gestreefd naar het terugdringen van de schadelijke gevolgen van het druggebruik en het verhogen van de levenskwaliteit van zowel gebruikers als hun omgeving. Ontwenning is hierbij geen voorafgaande voorwaarde maar wel de uiteindelijke doelstelling.

De antennepunten

Het MSOC heeft naast Oostende nog twee antennepunten, in Kortrijk en in Roeselare. De werking van deze antennes is identiek als deze van Oostende, maar is beperkter qua openingsuren, personeelsbezetting en aantal cliënten. Je wordt tewerkgesteld in beide antennes.

 

VACATUREGEGEVENS

Functie: maatschappelijk werker (contractueel/niveau B)

Dienst: MSOC

Aantal betrekkingen:1

 

Omschrijving van de functie

- Je begeleidt individuele cliënten en hun context op psychosociaal vlak.; je werkt motiverend en je ondersteunt ook de omgeving van de cliënten.

- je staat in voor crisisinterventie

- Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen en overlegmomenten.

- je vormt mee een brugfunctie tussen de antennepunten en het MSOC-team van Oostende

- Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur van het MSOC.

 

Profiel

- Kennis van verslavingsproblematiek, psychiatrische ziektebeelden, en aanpak ervan

- Basiskennis van harm reduction en bemoeizorg

- Kunnen werken met individuele cliënten, koppels, gezinnen en hun steunsystemen

- Zelfstandig maar ook in team kunnen werken

- Geduld, empathie, optimisme en flexibiliteit

- Organisatietalent en pragmatische inslag

- Goede analyse- en synthesegeest

- Beschikken over diplomatie en overlegvaardigheden

- Respect voor het beroepsgeheim

- kennis van de verschillende toepassingen in WindowsPrestatiebreuk

1 deeltijds (19u/week)

 

Toelatingsvoorwaarden

Houder zijn van een diploma of getuigschrift HOIC, met name : gegradueerde of bachelor maatschappelijk werk, orthopedagogie, psychiatrisch verpleegkundige, sociaal verpleegkundige, gezinswetenschappen.

- Ervaring binnen drughulpverlening is een bijkomende troef

- In bezit van rijbewijs B


Bijkomende informatie

Onmiddellijke indiensttreding met een vervangingsovereenkomst tot en met 31 december 2019 (mogelijks verlengbaar)

 

Bijkomende voordelen

Maaltijdcheques en vergoeding woon-werk verkeer

 

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

Solliciteren bij het Stadsbestuur: Maatschappelijk werker/verpleegkundige MSOC - niveau B (deadline: 08 augustus 2019)en dit uiterlijk op 08 augustus 2019. Voeg als bijlage een kopie van het gevraagde diploma, een sollicitatiebrief, een kopie van je rijbewijs B en een curriculum vitae toe.

Contactpersoon: Miguelle Dejaeghere (059/25.82.09)

Vanaf 12 augustus 2019 zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.  Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

Gepubliceerd op zondag 7 juli 2019 10.00 u.