Stad Oostende zet in op betaalbaar internet

Stad Oostende maakt samen met internetproviders Proximus en Telenet betaalbaar internet mogelijk voor alle Oostendenaars. Met een specifiek abonnementspakket kunnen financieel kwetsbare mensen geholpen worden.

Digitale aansluiting is een basisrecht geworden in onze samenleving. Voor veel mensen is de internet-factuur immers een drempel. Stad Oostende verhelpt dit door samen te werken met internetproviders Proximus en Telenet.

Digitale armoede

De cijfers van de Koning Boudewijnstichting (2020) zijn duidelijk. Bijna één op de drie huishoudens met een laag inkomen beschikt niet over een internetverbinding. 40% van de Belgische bevolking heeft zwakke digitale vaardigheden, een percentage dat stijgt tot 75% bij mensen met lage inkomens en een laag opleidingsniveau.

Omdat elke burger toegang tot internet verdient, blijft Oostende investeren in publieke WIFI. Maar ook thuis moet er internet zijn. Daarom gaat de stad samenwerken met de internetproviders op de drempels weg te werken.

Voordeliger internet

Stad Oostende heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Telenet en Proximus. Alle internetproviders werden betrokken, maar alleen deze twee hebben een specifiek abonnementspakket voor financieel kwetsbare mensen. Dit gaat over zeer complexe procedures waarbij maximaal rekening gehouden moet worden met privacy en consumentenrechten.

Concreet leiden vele stadsdiensten toe naar deze specifieke, voordelige abonnementsformules. Naast het OCMW doen ook de ontmoetingscentra, het straathoekwerk, de brugfiguren, MSOC… een duit in het zakje.

Het aanbod is een grote meerwaarde voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Ze betalen minder, maar hebben nog steeds kwalitatief internet.

Wie in aanmerking denkt te komen voor deze dienstverlening, kan rechtstreeks terecht bij de Dienst Rechtenverkenning via www.oostende.be/onthaal of door een afspraak te maken op het nummer 059 59 10 10.

Gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2022 11.00 u.