Stad Oostende pakt uit met Fietsactieplan

Het eerste fietsactieplan van Oostende is een feit. In een met knappe foto's geïllustreerde brochure doet Stad Oostende een doordacht en duurzaam fietsbeleid uit de doeken.

In het meerjarenplan heeft het stadsbestuur sterke ambities geformuleerd. Eén van deze uitdagingen is dat Oostende dé fietsstad van Vlaanderen moet worden. We pakken deze uitdaging aan door een doordacht en duurzaam fietsbeleid uit te bouwen. Dit fietsactieplan is dan ook het logisch gevolg van de ambitie van stad Oostende. ​ 

Fiets-ACTIE-plan

Dit plan is geen theoretisch beleidsplan, maar een actieplan in de letterlijke betekenis van het woord. In dit plan ligt de focus op investeringen op langere termijn, quick wins op vlak van fietsinfrastructuur alsook de grote en kleine mobiliteitsprojecten. Ook de lopende initiatieven zoals de verdere uitrol van het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’, het traject ‘Bereikbaar Oostende’, en projecten rond fietseducatie en fietsdiefstallenbeleid blijven we voortzetten.

Bereikbaarheid en veiligheid voor de fietsers is onze eerste prioriteit. Tegelijk kiezen we ook resoluut voor meer fietscomfort, fietseducatie en fietscultuur. De voorbije drie jaar hebben we al enorme stappen vooruit gezet met onder meer de invoering van de fietszones en de vele fietsstraten, de algemene zone 30 en het weren van alle zwaar verkeer in de schoolomgevingen.

Het werk is nooit af

Het stadsbestuur wil nog verder gaan. Vele zaadjes zijn geplant en de toon is gezet, maar het werk is nog lang niet af. We werken verder aan een stad op mensenmaat, met veel aandacht voor zachte weggebruikers en in het bijzonder voor fietsers. Zo maken we van Oostende dé fietsstad bij uitstek. Dit fietsactieplan is trouwens een ‘work in progress’. We zullen het dan ook blijven aanvullen met nieuwe projecten en nieuwe fietsacties.

Met dit actieplan onderstrepen we onze ambitie om dé fietsstad van Vlaanderen te zijn. Veilige schoolomgevingen, fietszones en -straten, zone 30 in de Oostendse wijken ... We werken hard verder aan een verkeersveilige en leefbare stad, daarvoor staan nog heel wat investeringen in fietsinfrastructuur op de planning.

Fietsactieplan ook in brochurevorm

Het fietsactieplan werd vormgegeven in een interessante A4-brochure, telt 60 bladzijden en wordt geïllustreerd met tal van foto’s. Voor een gratis exemplaar van de brochure kun je terecht aan het UiTloket in het Stadhuis.

Het fietsactieplan kan je ook digitaal raadplegen via www.oostende.be/fietsactieplan.

Gepubliceerd op woensdag 7 september 2022 14.46 u.