Private werken Karel Janssenslaan: tijdelijk éénrichtingsverkeer tussen IJzerstraat en Leon Spilliaertstraat

Van 21 oktober tot 2 december wordt een mobiele kraan geplaatst voor de uitvoering van werkzaamheden aan een pand in de Karel Janssenslaan. Er wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Van 21 oktober tot en met 2 december 2022 worden er dakwerken uitgevoerd aan de residentie van Karel Janssenslaan 39. Er wordt een mobiele kraan geplaatst. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt tijdelijk eenrichtingverkeer ingevoerd in de Karel Janssenslaan tussen de IJzerstraat en de Leon Spilliaertstraat. Dit zal enkel van toepassing zijn tijdens de werkuren.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Gepubliceerd op dinsdag 18 oktober 2022 0.00 u.