Rooiwerken en nieuwe aanplantingen voor sportpark De Schorre

Na een inventarisatie van alle bomen en struiken zet Stad Oostende de eerste stappen naar een duurzaam beheer van het sportpark De Schorre. Om de bomen en struiken gezond te houden, zijn er niet alleen rooiingen maar ook diverse aanplantingen. De werken starten in februari 2023.

Begin 2022 werden alle 1936 bomen en struiken in de noordoostelijke buffer van het Sportpark ‘De Schorre’ nagezien en geïnventariseerd door een boomexpert aangesteld door FARYS. Sinds de aanplant eind jaren '70 is dit nog niet gebeurd.

Na meer dan 50 jaar wordt nu ook dit stuk van De Schorre echt onder handen genomen. Zo houden we niet alleen het sportpark voor vele jaren gezond, we bieden ook oplossingen voor de vele bekommernissen van de omwonenden in de Zilverlaan.

Ongezonde situatie

Sinds de aanplant zijn de bomen ondertussen gegroeid tot meer dan 20 meter hoog en staan ze na al die jaren nog steeds op dezelfde korte afstand bij elkaar. Dit zorgt voor een zeer grote concurrentiestrijd tussen de bomen. Weinig bomen kunnen op die manier veilig en volledig uitgroeien.

Hoogdunning als oplossing

Om een oplossing te bieden aan de huidige groei- en lichtconcurrentie in de verschillende groeilagen kiest Stad Oostende voor een (hoog)dunning. Concreet gaat het over het rooien van de dode, onveilige, zieke en beschadigde bomen, evenals de bomen waarvoor een dunning te laat komt.

Op dit moment domineren uitheemse populieren, witte abelen en zieke essen het noordoostelijke deel van het Sportpark. Het is een slecht onderhouden, soortenarm geheel dat we nu eindelijk kunnen transformeren. We toveren de zone om in een gelaagde, groene buffer en planten maar liefst 840 nieuwe inheemse bomen en struiken aan waaronder eiken, elzen, meidoorns en nog een tiental andere streekeigen soorten. Kortom: een paradijs voor de lokale fauna.

Gefaseerde aanpak van de werken

Het rooien en snoeien van alle bomen wordt gefaseerd aangepakt begin 2023 tot eind 2024, dit om de impact op de omgeving te verlichten. Alle rooiingen zullen na het indienen van een kapmachtiging bij Agentschap Natuur & Bos met de boswachter op het terrein worden besproken.

In eerste fase worden de bomen achter de woningen van de Zilverlaan aangepakt. Daarna starten de werken aan de Oostzijde (kant Stuiverstraat).

Gepubliceerd op donderdag 2 februari 2023 0.00 u.