Stad Oostende richt leerwerkplekken op om langdurig werklozen te activeren

Om de langdurig werkzoekenden te integreren op de arbeidsmarkt zal Stad Oostende, in samenwerking met Perspectief, 39 leerwerkplekken creëren binnen de stad. In deze werkplekken kunnen mensen de nodige competenties verwerven voor de arbeidsmarkt.

Om te voorkomen dat mensen zonder job verder wegzakken van de arbeidsmarkt, zet de Stad in op het oprichten van leerwerkplekken binnen de stedelijke werking. Op die manier kunnen langdurig werkzoekenden broodnodige werkervaring opdoen.

Inwoners die minstens twee jaar werkzoekend zijn en recht hebben op een uitkering kunnen een beroep doen op het systeem van werkplekleren. Het is de bedoeling dat dit initiatief zo laagdrempelig mogelijk is zodat mensen sneller de stap zullen zetten om hiervan gebruik te maken. Het uiteindelijke doel is om ervaring op te doen en de competenties aan te scherpen. Op die manier staan de werkzoekenden sterker op de arbeidsmarkt.

39 werkplekken in Oostende

Om dit te bereiken, komen er 39 leerwerkplekken in Oostende. Hiervan zal de Stad, als werkgever, twaalf plekken aanbieden. De resterende plaatsen bevinden zich in Oesterbank vzw, Lavoro vzw en Perspectief PV.

Gemeenschapsdienst is één van de instrumenten die sinds 1 januari 2023 beschikbaar is binnen GLOW (Groeien en Leren Op de Werkvloer). Een partner van de VDAB zal dit jaar een groep van 320 werkzoekenden uit de regio Middenkust opvolgen voor een traject naar werk.

Stad Oostende als rolmodel

Stad Oostende kiest ervoor om haar werkvloeren open te stellen voor werkzoekenden die worden ingezet in gemeenschapsdienst. De Stad is zo opnieuw een rolmodel voor andere organisaties in de regio Oostende. De beschikbare plaatsen binnen gemeenschapsdienst zijn heel divers zodat iedere kandidaat zich kan vinden in de gevraagde taakinvulling.

Perspectief zal met de voorzet vanuit Stad Oostende aan de slag gaan en op zoek gaan naar bijkomende leerwerkplekken (in scholen en vzw's) binnen het Oostendse grondgebied. Perspectief heeft alvast de eerste afspraken gemaakt met de GLOW-partner om goed en nauw samen te werken en om de langdurige werkzoekenden kansen te geven en te laten groeien.

Bovendien zal Stad Oostende ook mentoren opleiden die mensen uit de doelgroep kunnen bijstaan. Dit project komt tot stand met REACT EU-middelen.

Gepubliceerd op dinsdag 4 april 2023 8.50 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.