Baliemedewerker Klantenloket AG Mobil-O

AG Mobil-O zoekt momenteel een baliemedewerker voor het klantenloket. Interesse? Bekijk hier de volledige vacature!

Functieomschrijving

 • Je staat in voor een klantvriendelijk onthaal en een correcte, efficiënte dienstverlening aan klanten, via open communicatie en door actief te luisteren naar de vragen.
  • Via een open en uitnodigende uitstraling begroet je de klanten.
  • Op een respectvolle manier gedraag je tegenover klanten.
  • Duidelijke en praktische informatie aan de klant geven waardoor hij zich geholpen voelt.
  • De vereiste documenten/brochures afleveren.
  • De nodige informatie opvragen en/of de documenten nakijken om de klant verder te helpen.
  • Op een correcte en professionele communicatieve manier dan klanten snel en efficiënt helpen.
  • Via het stellen van o.a. vragen een duidelijk beeld krijgen wat de noden van de klant zijn.
  • Door actief te luisteren ervoor zorgen dat de klant de juiste dienstverlening krijgt.
  • De communicatiestijl aan passen aan de situatie/de persoon.
  • Tijdens moeilijke situaties (vb. wanneer een klant boos wordt) behoud je een professionele houding.
 • Uitvoeren van ondersteunende, administratieve taken om bij te dragen tot een vlotte werking van de dienst.
 • Je behandelt alle vragen, meldingen, klachten, en suggesties die binnenkomen via telefoon, per brief of via mail, …
 • Je staat in voor het behandelen alle vragen rond parkeren (complexere producten).
 • Je staat in voor het behandelen van betwistingen van retributies
 • Je staat in voor het innen van retributies
 • Via parate kennis, een flexibele en teamgerichte ingesteldheid bijdragen tot een vlotte werking van de dienst.
 • Rapporteren aan je leidinggevende(n) en nauw samenwerken met je collega’s binnen het AG MOBIL-O;
 • Actief deelnemen aan vergaderingen, werkoverleg en vormingsmomenten;
 • Volgen van vormingen (oa. i.f.v. klantgerichte dienstverlening, informatica, administratieve vervolmaking, etc) die relevant zijn voor uw jouw werk.

Profiel

KENNIS & VAARDIGHEDEN

 • Courante officeprogramma’s kennen geen geheimen voor jou
 • Kennis van communicatieve vaardigheden (constructieve, oplossingsgerichte, klantvriendelijke en klantgerichte communicatie)
 • Noties van andere talen (engels, frans) zijn een pluspunt.
 • Relevante kennis van de onderwerpen en producten die aan de balie behandeld worden.

SPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Klantgerichtheid: actief meedenken, inspelen op vragen van de klant
 • Mondeling communiceren: communiceren in twee richtingen
 • Schriftelijk communiceren: sterke schriftelijke vaardigheden
 • Resultaatgericht werken: doelgericht en efficiënt werken
 • Je kan zelfstandig en efficiënt werken.
 • Je denkt innovatief en werkt steeds prestatie-, oplossings- en resultaatgericht.
 • Je kan goed omgaan met klachten en behandelt deze op een klantvriendelijke manier.
 • Je bent steeds correct, stipt en nauwkeurig, met de nodige flexibiliteit.
 • Je bent sterk in administratieve processen

Jobgerelateerde competenties

 • Personen onthalen en hun vraag identificeren
 • Kopieerwerk verrichten
 • Administratieve dossiers samenstellen
  Gegevens, de actualisatie van gegevens, terugzendingen of aanmaningen controleren
 • Documenten coderen, klasseren en archiveren
 • Telefonische oproepen aannemen
  Doorverbinden naar de gevraagde gesprekspartners
  Een boodschap noteren
 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Communiceren
 • Resultaatgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Kritisch denken

Aanbod

Voltijds contract van onbepaalde duur (5 dagen / week) binnen de loonschaal niveau C1- C3 van de lokale overheid.

Je werkervaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximaal 10 jaar meegenomen voor de bepaling van je startloon.

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: sarah.quintens@ag-oostende.be

Per briefContact: Mevr. Sarah Quintens
AG MOBIL-O (parkeerloket)
Gistelsesteenweg 1C Postbus 3 8400 OOSTENDE

Solliciteren met CV

Plaats tewerkstelling

AG MOBIL-O (parkeerloket)
Gistelsesteenweg 1C 3 8400 OOSTENDE

Gepubliceerd op woensdag 13 september 2023 11.46 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.