Vacature: Technisch beambte bij de Kinderdagverblijven - niveau E (deadline: 27 september 2019)

Er wordt een wervingsselectie georganiseerd voor de functie van (deeltijds 4/5) contractueel technisch beambte bij de Kinderdagverblijven.

VACATUREGEGEVENS

Functie: Contractueel technisch beambte - niveau E1-E3

Dienst: Kinderdagverblijven

Aantal betrekkingen: 1

Prestatiebreuk: deeltijds 4/5

Diplomavereisten: geen 

 

Omschrijving van de functie

 • Instaan voor de orde en netheid van het kinderdagverblijf (schoonmaken van lokalen, burelen, trappen, gangen, sanitair, afwas... zodat de locatie netjes en verzorgd is)
 • Naleven van de richtlijnen inzake het beleid preventie en bescherming op het werk en richtlijnen inzake voedselveiligheid, gaande van communicatie en preventieve maatregelen tot het rapporteren van onveilige situaties of inbreuken
 • Bijdragen aan een aangename werkomgeving door het aannemen van een collegiale en respectvolle houding ten opzichte van collega's, vrijwilligers,...
 • Instaan voor een goede verloop van het maaltijdgebeuren en het maken van fruitpappen in het kinderdagverblijf
 • Instaan voor het dagelijks reinigen en strijken van de was en linnen in het kinderdagverblijf.

Profiel

 • Je bent correct, stipt en dus een aanwinst voor het team
 • Je bent verzorgd, klantvriendelijk en klantgericht ingesteld
 • Je gaat discreet om met persoonsgegevens en je kan omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Je bent vlot communicatief
 • Je bent positief ingesteld
 • Je kan zelfstandig en in een team werken
 • Je kan omgaan met diversiteit
 • Je bent bereid om vorming en/of opleiding te volgen
 • Je bent flexibel ingesteld qua uren, taken en locatie van tewerkstelling (mogelijks moet gevlinderd worden tussen de verschillende kinderdagverblijven).

Bijkomende informatie

 • Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met mogelijkheid van verlenging onbepaalde duur
 • Bijkomende voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen.

 

Voor deze betrekking worden selectieproeven georganiseerd. Je wordt hiervoor afzonderlijk uitgenodigd.

 

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

De kandidatuur bestaande uit een curriculum vitae moet uiterlijk op 27 september 2019 via het digitaal loket Solliciteren bij Stad Oostende: technisch beambte bij de Kinderdagverblijven - niveau E (deadline: 27 september 2019)aan de dienst Personeel worden bezorgd. De kandidaturen kunnen ook schriftelijk worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ze moeten eveneens uiterlijk op 27 september 2019 ofwel tegen ontvangstbewijs in de dienst Personeel worden afgegeven, ofwel bij een per post aangetekende brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) naar de dienst Personeel worden opgestuurd:
Stadsbestuur Oostende
Dienst Personeel
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Contactpersoon: Cosette De Keyser (059/25.82.07) of via e-mail: cosette.dekeyser@oostende.be

De openingstijden van de dienst Personeel zijn:

 • maandag en woensdag: van 09:00 uur tot 16:00 uur
 • dinsdag: van 13:00 uur tot 16:00 uur
 • donderdag: van 09:00 uur tot 11:30 uur en van 17:00 uur tot 20:00 uur
 • vrijdag: van 09:00 uur tot 13:00 uur.

Stad Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.  Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

 

Gepubliceerd op dinsdag 3 september 2019 13.30 u.