Vacature: Stadsmarinier - niveau A (deadline: 17 november 2019)

Stad Oostende organiseert een selectie voor stadsmarinier bij de directie Samenleven

VACATUREGEGEVENS

Functie:  Stadsmarinier – niveau A1a-A3

Dienst: Directie Samenleven

Aantal betrekkingen: 2

 

Je bent resultaatgericht en bijt je graag vast in complexe dossiers.

Je bent iemand die ook bij weerstand cruciale beslissingen durft te nemen.

Je bent een geboren netwerker en combineert assertiviteit met een flinke portie empathie.

Je houdt van aanpakken, maar je weet ook goed mensen voor je te winnen.

Je kan snel schakelen tussen het strategische, tactische en operationele niveau.

Je beschikt over een brede maatschappelijke ervaring.

Je bent bereid je onder te dompelen in het DNA van specifieke gebieden of wijken.

Dan is de functie van stadsmarinier misschien iets voor jou?

 

Stadsmariniers maken gebruik van het gebiedsgericht werken om de leefbaarheid en het samenleven in de Stad te optimaliseren. Ze zijn een aanspreekpunt voor iedereen en werken oplossingsgericht en kort op de bal. Ze brengen problemen qua veiligheid, netheid, overlast, inrichting openbare ruimte, sociale cohesie… in kaart en zorgen voor structurele oplossingen. De uiteindelijke doelstelling is om tot een ruimer integraal en geïntegreerd beleid te komen gericht op alle bewoners en actoren met als doel de kwaliteit, het leven, de veiligheid, wonen en werken voor iedereen te verhogen.

 

Er wordt een selectie georganiseerd voor de  betrekking van stadsmarinier (A1a-A3a) in contractueel verband bij de directie Samenleven.  Er wordt gelijktijdig een wervings- en bevorderingsselectie georganiseerd  waarbij één en hetzelfde vergelijkend examen wordt afgenomen en waarbij de rangschikking gebeurt in volgorde van het behaalde resultaat.  Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van vier jaar. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van de procedure externe mobiliteit, waardoor ook kandidaten van het Sociaal Huis Oostende kunnen deelnemen aan de bevorderingsselectie.  Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van vier jaar.

 

WERVINGSVOORWAARDEN

  1. houder zijn van een diploma dat in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in een betrekking van niveau A (master of licentiaat)
  2. slagen voor een vergelijkende wervingsselectie

Aan de diplomavoorwaarde moet voldaan zijn bij het sluiten van de oproep.

SELECTIEPROGRAMMA

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een thuisopdracht. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie.  Daarin wordt gepeild naar de kennis en expertise van de kandidaat en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.

De kandidaat krijgt hiervoor via e-mail een opdracht die hij/zij thuis mag voorbereiden. In deze e-mail wordt de uiterlijke termijn voor het indienen van de opdracht medegedeeld.

Vereist minimum : 25/50

De thuisopdracht zal, per e-mail,  op 21 november 2019 aan de kandidaten worden bezorgd.

Mondelinge proef

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij een terugkoppeling naar de cases van het schriftelijk gedeelte mogelijk is.

Duur: 30 min

Vereist minimum: 25/50

Op het totaal van de mondelinge en de schriftelijke proef moet minstens 60/100 worden behaald.

Aanbod

Voltijds contract - 38 uur per week
Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden – verlengbaar naar onbepaalde duur)

Bijkomende voordelen

Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren bij Stad Oostende: Stadsmarinier - niveau A (deadline: 17 november 2019) en dit ten laatste op 17 november 2019. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma. 

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Contactpersoon : Miguelle Dejaeghere (059/25.82.09) of via e-mail: miguelle.dejaeghere@oostende.be

Voor de belangstellenden wordt een informatievergadering georganiseerd.  Die vergadering vindt plaats op donderdag 7 november 2019 in de Chambonzaal om 18.00 uur

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

Gepubliceerd op zondag 20 oktober 2019 10.13 u.