Grafmonument William Davies Evans ingehuldigd

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Op woensdag 07 juni 2006 werd in aanwezigheid van burgemeester Jean Vandecasteele en schepen Nancy Bourgoignie een replica van het grafmonument van Captain William Davies Evans ingehuldigd op de begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg. Dit in aanwezigheid van diverse culturele verenigingen en enkele nabestaanden van Captain William Evans.

In januari 1997 werden op de oudste Stedelijke Begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg een aantal oude graven afgebroken. Deze graven, die deel uitmaakten van de “Britse Kolonie”, waren duidelijk in verval en de vergunning was al jaren was verstreken. Een van deze graven was dat van William Evans.

Na de val van Napoleon kwam er in het begin van de negentiende eeuw een Britse toeristenstroom op gang die via Oostende het slagveld van Waterloo wilde verkennen. Daarnaast kwam rond die tijd ook het negentiende eeuwse badstadtoerisme op. Het zal er niet vreemd aan zijn dat Leopold I, weliswaar van Duitse afkomst maar duidelijk verengelst; weduwnaar van de Engelse Kroonprinses Charlotte, een belangrijke rol heeft gespeeld bij de Britse immigratie in onze stad aan Zee. Deze trend zette zich verder met de troonbestijging in 1865 van Koning Leopold II die samenviel met de Belle Epoque. Het waren voornamelijk handelaars die zich aanvankelijk in Oostende kwamen vestigen, later kwamen daar de renteniers bij.

Captain William Davies Evans was zo een rentenier. Hij maakte op zeer jonge leeftijd carrière bij the Royal Navy. Vermoedelijk heeft hij in die tijd deelgenomen aan ‘the Battle of Trafalgar’, waarbij de Britse vloot het pleit beslechtte tegen het verbond tussen Spanje en Frankrijk en aldus de controle kreeg over de wereldzeeën. Na de oorlog vervoegt Evans het postdepartement. In 1819, op de leeftijd van 29 jaar, had hij de rang van kapitein bij de zeilpakketboten, die vaarden tussen Milford en Waterford. In die tijd maakte Evans kennis met een zekere luitenant Harry Wilson, één van de meest gerenommeerde schaakspelers van die tijd. Evans verdiept zich in de wereld van het schaakgebeuren en kan gerust één van de schaakgraven van zijn tijd genoemd worden. Zo is geweten dat hij in 1864 in Oostende schaak speelde met Groothertog Constantijn, zoon van Tsaar Nicolas van Rusland. In 1824 bedacht hij de naar hem genoemde “Evan Gambiet”, een schaakzet waardoor reeds bij de opening van het spel één of meer pionnen opgeofferd worden, teneinde een kansrijke aanval te kunnen opzetten.

Evans is niet enkel voor het schaakgebeuren belangrijk; hij is ook de uitvinder van het driekleurige lichtsysteem (wit/groen/rood) voor schepen om nachtelijke aanvaringen op zee te vermijden. Voor dit idee kreeg hij van de Britse regering een beloning van zo’n 1.500 pond. In 1865 ontving hij hiervoor nog eens een waarderingsprijs van 200 pond van Tsaar Nicolaas van Rusland.

Evans stierf op 03 augustus 1872 in Oostende. Hij had de wereld afgereisd maar verkoos Oostende als laatste woonplaats. Hij werd begraven op de Stedelijke Begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg.

Het College van Burgemeester en Schepenen besloot om het onrecht dat met de afbraak van het graf van deze wereldbefaamde persoonlijkheid was ontstaan, te herroepen.

Datum van het bericht: woensdag 07 juni 2006
Toon alle nieuws