Adem Benemend: save the date!

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Op 7 maart 2017 richt het Drugbeleid opnieuw twee theatervoorstellingen in van het tabakspreventieproject Adem Benemend voor het zesde leerjaar van het basisonderwijs.

De resultaten van de voorlaatste leerlingenbevraging van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) wezen uit dat het aantal jongeren die ooit tabak rookten in het schooljaar 2013-2014 steeg ten opzichte van het aantal in de voorgaande schooljaren. Ondertussen evolueren de cijfers terug in een dalende lijn. Niettemin blijft het belangrijk in te zetten op het voorkomen van tabaksgebruik.

Het Drugbeleid ging daarom een samenwerkingsovereenkomst aan met B/Rouge vzw, die het multidisciplinair theaterproject 'Adem Benemend' ontwikkelde. Het doel is jongeren ertoe aan te zetten niet te beginnen met roken, dan wel niet verder te roken indien ze er wel al mee begonnen. De theatervoorstelling werd aangevuld met een educatief pakket om betrokken leerkrachten handvatten te geven voor een nabespreking in de klas.

Op 12 april 2016 werd het project gelanceerd in cc De Grote Post in Oostende. Na positieve evaluaties gaan we er graag verder mee aan de slag en nodigen we scholen opnieuw uit in De Grote Post, deze keer op 7 maart 2017. Zowel in de voor- als in de namiddag zal een voorstelling gespeeld worden. Concrete uren zijn nog niet bekend, maar we geven al mee dat scholen kosteloos zullen kunnen inschrijven. Noteer dus alvast de datum in de schoolplanning!

Om optimaal preventief te kunnen werken richten we ons op leerlingen van het zesde leerjaar van het basisonderwijs. Meer informatie over de voorstelling vind je terug op www.adem-benemend.be

Inschrijven is nog niet mogelijk, maar indien je interesse hebt om je leerlingen in te schrijven kan je dit wel al aangeven via sophie.maricau@oostende.be of 059/56.20.56. 

Datum van het bericht: woensdag 08 juni 2016

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws