Oostende en Banjul

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Together we keep the city of Banjul clean: In 2015 schonk Oostendse stadsbestuur een afvalperswagen aan de Banjul City Council. Onlangs besliste de Oostendse gemeenteraad om een identieke afvalperswagen te schenken aan onze zusterstad in Gambia.

 Oostende en Banjul : Together we keep the city of Banjul clean 

De impact van deze schenkingen is zeer groot en situeert zich op diverse vlakken :

  • Per dag is er in Banjul een afvalproductie van 40 à 50 ton per dag. Overdag wordt het afval opgehaald aan de huizen van de bewoners. Hiervoor wordt in de brede straten gebruik gemaakt van deze afvalperswagen en in de smalle straten van tractors. ’s Avonds wordt het afval van het commercieel centrum en de haven opgehaald met de afvalperswagen. Op deze locaties wordt het grootste deel van het afval gerealiseerd en opgehaald.
  • Een dergelijke afvalperswagen is degelijk en betrouwbaar en wordt dagelijks ingezet bij de afvalophaling in de stad Banjul.
  • Door het perssysteem kan de afvalperswagen ongeveer 16 x de massa vervoeren van een tractor, dit heeft gevolgen op de snelheid van de ophaling (de stad is sneller proper en de duur van de avondshift (wanneer het afval wordt opgehaald in het commercieel centrum en de haven) wordt significant korter. Eveneens is er een impact op het brandstofverbruik (de afvalstortplaats ligt aan de rand van de stad, ongeveer 5,5 à 6 km van het drukke commerciële centrum. Eén rit met de afvalperswagen volstaat om alle afval van de avondshift te transporteren naar de stortplaats. Voorheen waren ongeveer 6 à 7 tractorladingen en ritten nodig om het afval naar de stortplaats te vervoeren. De afvalperswagen verbruikt ongeveer 35 liter brandstof per 100 km (100 draaiuren van motor staat gelijk aan een verbruik van ongeveer 160 km). Een tractor verbruikt ongeveer 15 à 20 liter per 100 km. Grosso modo resulteert dit in een vermindering van het brandstofverbruik van ongeveer minstens 4.000 euro op jaarbasis.
  • Een dergelijke wagen is zeer moeilijk vindbaar op de 2de handsmarkt en is bovendien duur. De kostprijs op de 2de handsmarkt loopt al snel op tot 35.000 à 40.000 euro. (in 2015 bedroegen de totale jaarinkomsten/uitgaven van het stadsbestuur van Banjul ongeveer 1.125.000 euro).
  • Het ophaalgebied per dag is gegroeid, de efficiëntie van de ophaling is verbeterd en de hoeveelheid afval die kan worden opgehaald is ook groter dan voorheen. Voor de zomer van 2015 was het niet altijd mogelijk om al het afval in het commercieel gebied en de haven op te halen, wat resulteerde in niet gecollecteerde afvalhopen en sluikstorten. Nu kan dit allemaal worden aangepakt tijdens de afvalophaling. Het fenomeen van de niet opgehaalde afvalhopen (waarbij handelaars het afval verzamelen op één plaats) verdwijnt ook hierdoor. Dit heeft een positieve impact op het gedrag van de burgers. Met de inzet van de afvalperswagen kan men het afval van de hele stad (haven, commercieel centrum en huishoudens) vlot ophalen in 2 dagen. Op het einde van de avondshift is de afvalperswagen gevuld tussen de 50% en 75% van zijn capaciteit.
  • Door het gebruik van de afvalperswagen gaat het veel gemakkelijker om de plastic afvalcontainers (120 liter en 240 liter) op te halen. Nu worden deze, net zoals in Oostende, aan de wagen geklikt en met een druk op de knop in de afvalbak geledigd. Hierdoor is het werk voor het personeel fysiek minder zwaar, hygiënischer en zijn er minder risico’s op kwetsuren.
  • De afvalperswagen wordt ook ingezet als sensibilisatiemiddel om de bewoners en bezoekers (Banjul is een belangrijk commercieel centrum) aan te zetten om de stad proper te houden. Het bord ‘MAYOR NE, NA BANJUL SET WETCH’ (Wolof voor : “De Burgemeester zegt, hou Banjul proper) dat aan beide zijden van de afvalperswagen werd bevestigd werd in dialoog met het stadsbestuur van Banjul ontworpen door Staf Lambrecht van het Grafisch Atelier.
  • De schenking van de afvalperswagen ging gepaard met de essentiële opleiding van een aantal sleutelfiguren (bestuurders, ophalers en mecaniciens van de Banjul City Council) door ploegbaas Dieter Verburgh in augustus 2015. Deze opleiding behandelde het aanleren van het correct technisch gebruik en onderhoud van het voertuig, mogelijke defecten werden gesimuleerd, mogelijke oorzaken werden besproken en de correcte remediëring werd aangeleerd. Bovendien werd meegedacht in verband met de meest efficiënte manier van het integreren van de afvalperswagen in de afvalophaling in Banjul. Eveneens werden oplossingen geformuleerd in verband met het tegengaan van ongewenst gedrag zoals het creëren van sluikstorten en afvalhopen. Eveneens werden problemen in de technische werkplaats besproken en werden oplossingen geformuleerd. Eveneens werd een onderhoudslijst opgemaakt voor de geschonken afvalperswagen en de rest van het wagenpark en werden er onderhoudsprocedures uitgewerkt met als doel het correct preventief onderhoud van de wagens, goed materiaalbeheer en gebruik en ontlening van werkplaatsmateriaal.
  • Door de schenking (beslist in de Gemeenteraad van 24/10/2016) van een identieke afvalperswagen (Volvo type FL7-6X2 PRL) is het stadsbestuur in Banjul zeker dat er continu gebruik kan worden gemaakt van de verbeterde ophaalcapaciteit. Wanneer één van de wagens naar de garage moet voor een onderhoud of kleine herstelling, is deze wagen immers niet beschikbaar om het afval op te halen. Bovendien kunnen er, indien nodig, ook 2 wagens tegelijkertijd ingezet worden.

Wil je op de hoogte blijven het van reilen en zeilen van de stedenband, surf dan als de bliksem naar de BANJUL OOSTENDE CITY LINK pagina en join the club !

Datum van het bericht: dinsdag 01 november 2016

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws