Projectsubsidie Samenleven

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Ben je lid van een Oostendse vereniging of organisatie en wil je een project organiseren om het samenleven in diversiteit te bevorderen? Dien dan voor 1 maart een aanvraag in!

Jaarlijks kunnen organisaties en verenigingen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie bij de dienst Samenleven. Het is de bedoeling dat de projecten verband houden met de integratie van etnisch-culturele minderheden in de maatschappij en het samenleven in diversiteit bevorderen. 

Wil je zo'n project organiseren? Vraag dan vóór 1 maart een projectsubsidie aan via dit digitaal formulier.

Voorwaarden:

  • Project is beperkt in tijd en ruimte
  • Project heeft een vernieuwend,uitzonderlijk of experimenteel karakter
  • Project bevordert het samenleven in diversiteit

Volgende activiteiten worden niet ondersteund:

  • Religieuze activiteiten of godsdienstonderricht
  • Feesten die deel uitmaken van de beoefening van erediensten als zodanig
  • Uitsluitend dienst- en hulpverlening
  • Muziek- en taalcursussen
  • Activiteiten buiten het grondgebied van Oostende.

Procedure:

Mits de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, moet het mondeling toegelicht worden aan een onafhankelijke jury. Bij gunstig advies worden de projecten ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Het volledig reglement vind je hier terug

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Samenleven: integratie@oostende.be of 059 80 55 00. 

Datum van het bericht: vrijdag 27 januari 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws