Voor welke projecten kun je bij Kusterfgoed subsdies aanvragen?

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
De projectvereniging Kusterfgoed voorziet elk jaar een budget voor projectsubsidies om de initiatieven van lokale erfgoedspelers financieel te ondersteunen. Deze subsidies zijn een aanvulling op de subsidies van de gemeenten. Heb jij er recht op?

VOOR WIE?

Organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen of personen die een publiek toegankelijke culturele erfgoedactiviteit willen organiseren.
 

VOOR WELKE PROJECTEN?

 • Behoud en beheer
 • Ontsluitingsprojecten

BEHOUD EN BEHEER

Voor projecten die streven naar een betere bewaring van het cultureel erfgoed, mogelijk verspreid over meerdere jaren. Bijvoorbeeld:
 
 • een voorstudie
 • restauratie en conservatie
 • ingrepen die de bewaartoestand verbeteren
 • inventarisatie (digitale registratie en documentatie)
 
Tips: inventarisatie van een collectie affiches, digitalisering van een kwetsbaar boek, conditiecheck van collectie theaterkostuums, herverpakking archief… Doe inspiratie op bij enkele goedgekeurde projecten.
 

ONTSLUITING

Voor projecten die het lokale cultureel erfgoed voorstellen aan het brede publiek en aansluiten bij het actieplan van Kusterfgoed, bijvoorbeeld:
 
 • tentoonstellingen
 • gemeenschapsvormende projecten
 • educatieve projecten
 • eenmalige publicaties
 • projecten in het kader van bredere initiatieven zoals Erfgoeddag, de Week van de Smaak, de Week van de Begraafplaatsen en Open Kerkweek
Tips: tentoonstelling 25-jarig bestaan vereniging, publicatie over een niet te vergeten dorpsfiguur… Doe inspiratie op bij enkele goedgekeurde projecten.
 

STAPPENPLAN VOOR EEN SUCCESVOLLE SUBSIDIEAANVRAAG

WAT MOET JE DOEN ALS JE SUBSIDIE WILT AANVRAGEN?

 • Neem eerst grondig het subdiereglement door
 • Voldoet je project aan de voorwaarden en ga je akkoord met de verbintenissen, vul dan het aanvraagformulier en de financiële tab in

Vragen of onduidelijkheden over het reglement? Problemen bij het invullen van het formulier? Neem contact op met de erfgoedcel via info@kusterfgoed.be of 059 341 449.
 

AFSPRAKEN VOOR PROJECTEN DIE SUBSIDIE KRIJGEN

 
Bij alle publicaties en aankondigingen over je project plaats je het logo van de Vlaamse Gemeenschap en het logo van de erfgoedcel. 
 
 

NUTTIGE DOCUMENTEN

 
Hier vind je alle documenten die je nodig hebt voor de aanvraag en afhandeling van je subsidie.
Datum van het bericht: maandag 20 februari 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws