Schenkingen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
We ontvingen volgende schenkingen.

Het Sociaal Huis schonk 2 strekkende meter archiefstukken van het Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide Soldaten van de Oorlog.

Robert Simoen schonk zijn archief (168 mappen) met de comitévergaderingen van het AGHO.

J. Hettema schonk diverse foto van een Oostendse uitwisseling met Friesland.

Ivan Van Hyfte schonk een pak foto’s over Oostende.

Filip Menu schonk foto's en drukwerk over Oostende.

Norbert Hostyn schonk enkele tientallen dia's over Oostende: 2017/12, 2017/16, 2017/17.

Patrick Vanslambrouck schonk acht foto’s over Oostende.

Datum van het bericht: donderdag 16 maart 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws