Jaarverslag 2016

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
We presenteren u graag het jaarverslag van het Archief van 2016.

In 2016 droegen de stedelijke diensten 121 strekkende meter archief over aan de dienst Archief, verdeeld over 36 overdrachten, wat het totaal op 3.164 strekkende meter archief brengt.  889 strekkende meter van het stedelijk archief wordt bewaard in twee externe archiefbewaarplaatsen buiten Oostende.  Het Archief stond ook in voor de definitieve afvoer van 136 strekkende meter documenten zonder historisch belang. 

De Archiefbank Oostende werd uitgebreid met 13.059 archiefbeschrijvingen en 8 digitale bronnen.  In totaal stonden er eind 2016 110.088 archiefbeschrijvingen en 2.502 archiefbestanden online.  Alle geïnventariseerde archiefdocumenten of dossiers die nog niet werden gedigitaliseerd, zijn op aanvraag digitaal beschikbaar voor zover de documenten openbaar zijn, voor zover ze niet te fragiel zijn om te digitaliseren en voor zover het belang van het in te scannen document opweegt tegen de omvang ervan. Indien dat niet het geval is, kunnen belanghebbenden de documenten ter plaatse inkijken in de leeszaal van het Archief.  In 2016 werden 2.019 dossiers ter inzage gevraagd, hetzij door burgers, hetzij door ambtenaren.  

De Beeldbank Oostende werd verder uitgebouwd. Het aantal afbeeldingen steeg van 58.074 eind 2015 naar 61.978 eind 2016. We sloten het jaar 2016 af met 22.322 foto's, 960 dia's, 3.510 prentbriefkaarten, 472 prenten en tekeningen, 415 drukwerken, 686 kaarten en plannen, 212 glasnegatieven, 13.916 affiches en 19.485 afbeeldingen van externen op de Beeldbank van Oostende.

 

Het Archief stelde 12 digitale thematentoonstellingen samen, m.n. over strandbloemen, over de collectie Braeckman, viering Godetia, de Westdiep  en van de diverse schenkingen die we in de loop van het jaar mochten ontvangen.  Er werden ook 39 weektentoonstellingen uitgewerkt.

 

Het archief ontving diverse schenkingen: Antoinette Vanhercke (vier dozen archivalia van Reimond Maurus), Louis Jonckheere (één doos met diverse archivalia), Sabine Friederichs (twee filmrollen), Emiel Smissaert (één foto), Prosper Vroomen (tien foto's), Jean Huys (de jaarkalender van de handelaarsbond Vuurtorenwijk), de architecten van het Postgebouw (een pakket archivalia van het Postgebouw), Eddy Masschalck (tien palmaressen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege, 1953-1964), Calixte Geeraerd (33 foto’s over de oorlog), Gisèle Deledicque (een doos archivalia van Camille Deledicque), Johan Inghels (brochure, foto, prentbriefkaart), Koen Verwaerde (pak foto’s van de begraafplaats van Zandvoorde), Zr. C.J. De Mey (foto’s van de school op de Vuurtorenwijk), Ivan Van Hyfte (foto’s en archivalia), (Regie der Gebouwen, dienst Stabiliteit schonk de stabiliteitsplannen van het Rijksstation voor Zeevisserij), anoniem (twee dozen met dia’s over Oostende, foto’s van het restaurant Belgica en één boek over Probus), Prosper Vroomen (drie foto’s van het Bloemenuurwerk in het Leopoldpark), Eguermin (het boek Eguermin. 50 years of bi-national cooperation, 1965-2015), Hilde Nieuwlaet van het Agentschap Wegen en Verkeer (19 foto’s over de aanleg van de

Alle schenkingen zijn beschikbaar via de Archiefbank Oostende of de Beeldbank Oostende.

De digitale archivering van het stadsarchief en van iconografisch archief die tijdens de voorgaande jaren was ingezet, ging eveneens onverminderd voort.  In 2016 waren er 926.179 digitale archiefbestanden opgeslagen in het digitale archiefdepot, samen goed voor 1.155 Gb.  Naast enkele kleinere projecten, werden de akten van de burgerlijke stand van Oostende, Stene, Zandvoorde verder gedigitaliseerd tot en met 1939.

De vrijwilligerswerking draaide op volle toeren. Drie vrijwilligers werkten elk minimaal één tot maximaal drie halve dagen per week aan de indexering van de akten van de Burgerlijke Stand.  De resultaten van hun werk kan men op de archiefwebsite raadplegen.

 

In juli, augustus en september kwam telkens één jobstudent in het Archief werken.  Naast de digitalisering en beschrijving van de affiches en de indexering van de vreemdelingendossiers, verwerkten ze de rest van de fotocollectie van de Milieudienst over de etalages en voorgevels in Oostende en een aantal andere schenkingen.

 

Het Archief verleende haar medewerking aan diverse publicaties, televisieprogramma’s en andere initiatieven door het bezorgen van afbeeldingen, documenten en expertise.  Studenten, leerkrachten, genealogen, architecten, ingenieurs, hobbyisten, … op zoek naar informatie kregen in de mate van het mogelijke een antwoord op hun vragen of werden doorverwezen naar de juiste instantie. 

De drie archiefwebsites (Archiefbank Oostende, Beeldbank Oostende en archiefsite Oostende) werden zeer vaak geraadpleegd. En ten slotte verschenen er ook nog vier Archiefbrieven over het reilen en zeilen in het Archief.

Het Archief in cijfers

 

2014

2015

2016

 

ARCHIEF

 

 

 

omvang archief in strekkende meter:

3.186 m

3.179 m

3.164 m

bewaring in eigen archiefbewaar-plaats

2.254 m

2.279 m

2.275 m

bewaring in externe bewaarplaats

932 m

900 m

889 m

netto groei

251 m

-7 m

-15 m

aantal overdrachten dienstarchief

37

34

36

overdrachten dienstarchief in strekkende meter

276 m

89 m

121 m

schenkingen door derden

28

25

25

aantal archiefbeschrijvingen offline (geïnventariseerde dossiers)

-

110.628

124.550

aantal archiefbeschrijvingen online

99.392

97.029

110.088

afvoer archief zonder waarde

25 m

96 m

136 m

digitale bronnen online

2.474

2.494

2.502

digitale archiefbestanden

578.067

645.519

926.179

aantal Gb digitaal archief

970 Gb

983 Gb

1.155Gb

bruiklenen archiefdossiers

1.685

1.710

2.019

 

BEELDBANK:

 

 

 

afbeeldingen op Beeldbank:

53.653

58.074

61.978

foto’s

17.621

20.744

22.322

dia’s

-

-

960

prentbrief-kaarten

3.498

3.509

3.510

prenten en tekeningen

471

472

472

drukwerken

413

415

415

kaarten en plannen

687

687

686

glasnegatieven

212

212

212

affiches

11.850

12.373

13.916

afbeeldingen van externen

18.024

18.777

19.485

digitale thematentoonstellingen

53

27

12

weektentoonstellingen

45

36

39

 

ARCHIEFSITE

 

 

 

Oostendse biobibliografieën

3.829

3.976

4.132

Oostendse verhalen

136

136

134

 

OVERIGE

 

 

 

vrijwilligers

4

4

3

Archiefbrieven

4

3

4

 

 

Datum van het bericht: donderdag 16 maart 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws