Projectoproep 'Kleur bekennen'

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Met deze projectoproep wil Kleur Bekennen schoolteams ondersteunen om wereldburgerschapseducatie (WBE) op een duurzame manier te verankeren zowel in het beleid van de school als in de dagelijkse klaspraktijk.

 

DOE MEE AAN ONZE PROJECTOPROEP!
SCHOOLJAAR 2017-2018

Voor het schooljaar 2017-2018 focussen we op initiatieven van schoolteams die expliciet aandacht hebben voor het versterken van leerlingenparticipatie in het kader van hun werking omtrent wereldburgerschapseducatie. Door leerlingen actief te laten participeren aan de werking vergroot je niet alleen het draagvlak, ook oefenen ze zo hun democratische vaardigheden als wereldburger.

Als jullie aanvraag geselecteerd wordt uit de inzendingen, krijgen jullie in de eerste plaats inhoudelijke ondersteuning van Kleur Bekennen. Bovendien kan jullie school rekenen op een financiële ondersteuning voor bepaalde kostensoorten.

Een dossier indienen kan tot 15 september 2017.

Meer info: http://www.kleurbekennen.be/artikel/doe-mee-aan-onze-projectoproep

Datum van het bericht: vrijdag 02 juni 2017

Gerelateerde info:

Toon alle nieuws